Skip to main content

Ny regional energistatistik för småhus

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2011 10:19 CET

Småhusens energianvändning varierar mellan de olika länen. Högsta energianvändningen per hus finns i länen i norra Sverige, medan småhusen i Blekinge använder minst. Elvärme är det vanligaste uppvärmningssättet. Detta framgår av Energimyndighetens energistatistik för småhus som innehåller statistik för alla Sveriges län och kommuner.

– Hur mycket energi som krävs för att värma upp ett hus beror till stor del på husets energiprestanda vad gäller exempelvis isolering och typ av fönster. För att värma upp ett hus som är byggt före 1940 krävs betydligt mer energi som ett hus byggt på 2000-talet, säger Lars Nilsson, handläggare på Energimyndigheten.

I det genomsnittliga småhuset användes 23 200 kWh år 2010

Lägst energianvändning för uppvärmning och varmvatten var det i husen i Blekinge län, med 21 000 kWh per småhus. Högst energianvändning per småhus hade länen i norra Sverige: Västerbotten, Norrbotten, Gävleborg och Västernorrland. I Västerbottens län var energianvändningen högst med i genomsnitt 26 700 kWh per hus.

I hela Sverige användes i genomsnitt 158 kWh per kvadratmeter förra året. Här är skillnaden mellan de olika länen tydlig: I ett småhus i Gävleborg användes i genomsnitt 185 kWh per kvadratmeter under år 2010 medan det i ett hus i Skåne användes 147 kWh per kvadratmeter.

Den genomsnittliga energianvändningen per hus och kvadratmeter är högre i de norrländska länen, vilket är naturligt eftersom det i regel är längre och kallare vintrar där. Lägst energianvändning per kvadratmeter har Skåne och Blekinge län.

Elvärme är det vanligaste uppvärmningssättet i småhus

Elvärme, direktverkande eller vattenburen, är det vanligaste uppvärmningssättet i de svenska småhusen. Totalt värmdes 518 000 småhus upp av enbart el under 2010, vilket är 27 procent av Sveriges 1 896 000 småhus. Det näst vanligaste uppvärmningssättet är en kombination av biobränsle och elvärme vilket 382 000 småhus, eller 20 procent, värmdes med under år 2010.

Fjärrvärme har blivit allt vanligare. Idag värms 230 000 småhus, eller 12 procent av beståndet, upp med enbart fjärrvärme.

Antalet värmepumpar har fortsatt att öka. I 46 procent av husen användes någon form av värmepump under år 2010.

Olja står för uppvärmningen i 1 procent av småhusen.

Om statistiken

Årets rapport gäller år 2010 och baseras på en enkät som gick ut till 73 000 småhus, att jämföra med 7 000 småhus föregående år. En sådan utökad undersökning görs med jämna mellanrum, den senaste gången år 2003. Svarsfrekvensen för undersökningen var 64 procent.

Syftet med energistatistiken för småhus är att ge information om bland annat uppvärmningssätt, energianvändning samt area i permanentbebodda småhus. Resultatet baseras på en enkätundersökning som Statisticon genomför på uppdrag av Energimyndigheten. Undersökningen har genomförts årligen sedan 1977. Mer statistik finns att läsa i rapporten Energistatistik för småhus 2010.

Kontakt:

Lars Nilsson, 016-544 22 76

Anna Johansson, informatör, 016-544 21 96