Skip to main content

Ny statistik: ökad energianvändning för flerbostadshus och lokaler 2010

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 10:11 CET

Energianvändningen för uppvärmning av flerbostadshus och lokaler ökade under 2010. Det visar ny statistik från Energimyndigheten. Ett flerbostadshus använde i genomsnitt 158 kWh per kvadratmeter till uppvärmning och varmvatten.

Totalt användes 29 terawattimmar (TWh) till uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus 2010, vilket är en ökning med 3 TWh jämfört med 2009. I lokaler ökade energianvändningen från 18 TWh till drygt 19 TWh under samma period.

– Ökningen kan delvis förklaras med att 2010 var ett betydligt kallare år än 2009, säger Lars Nilsson, handläggare vid Energimyndigheten.

I genomsnitt användes 11 500 kilowattimmar (kWh) till uppvärmning och varmvatten i en lägenhet 2010. Energianvändningen var 158 kWh per kvadratmeter i flerbostadshus och 146 kWh per kvadratmeter i lokaler. Detta kan jämföras med 2009 då det användes 10 900 kWh per lägenhet, 148 kWh per kvadratmeter i flerbostadshus och 135 kWh per kvadratmeter i lokaler.

Fjärrvärmen dominerar för uppvärmning

Fjärrvärmen är det klart dominerande uppvärmningssättet, och stod för över 90 procent av energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus. För lokaler stod fjärrvärmen för drygt 80 procent.
Användningen av olja fortsätter att minska för både flerbostadshus och lokaler. Under 2010 stod olja för drygt 1 procent av energin för uppvärmning och vatten i flerbostadshus.

Om statistiken

Statistiken baseras på två urvalsundersökningar som vänder sig till ägare av flerbostadshus respektive lokalbyggnader. Svarsfrekvensen för undersökningen av flerbostadshus var 63 procent och för undersökningen av lokalbyggnader var den 64 procent. Syftet med statistiken är att ge information om uppvärmningssätt, energianvändning och om hur areorna används i det befintliga beståndet av flerbostadshus och lokaler. Statistiken utgör underlag för bland annat energibalanserna, nationalräkenskaperna och rapportering till Eurostat. Båda undersökningarna har genomförts sedan 1977.

Statistiken är framtagen av Statisticon på uppdrag av Energimyndigheten. Mer om statistiken finns att läsa i publikationerna Energistatistik för flerbostadshus  och Energistatistik för lokaler.