Skip to main content

Nya energikrav ger bättre vitvaror

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 10:24 CET

1 december skärps energikraven för diskmaskiner och tvättmaskiner. Den 1 november infördes även energikrav för torktumlare. Förändringarna leder till bättre, energisnålare produkter för konsumenterna.


De skärpta energikraven är ett steg i en process där målet är att bidra till EU:s mål 20 procents förbättrad energieffektivitet i Europa till år 2020. Det så kallade ekodesigndirektivet är ett viktigt redskap i detta arbete och numer finns ekodesignkrav på allt fler produkter. Nu är det dags för en skärpning av ekodesignkraven på vitvaror.

– För konsumenterna leder detta till ännu bättre produkter som är vänligare mot miljön men även plånboken då de drar mindre el, säger Lovisa Blomqvist på Energimyndigheten.

Fler produkter får energimärkning

Parallellt med ekodesignkraven införs även energimärkning enligt A-G-skalan för allt fler produkter, vilket gör det lättare för konsumenterna att själva välja produkter med ännu lägre energianvändning än tillåtet. Även andra parameterar anges på energimärkningen, för torktumlare till exempel ljud. Just vitvaror har haft energimärkning länge vilket drivit fram effektivare produkter.

– I och med de nya ekodesignkraven tillåts bara tvättmaskiner och diskmaskiner med energimärkning A+ och bättre. Detta är resultatet av en fantastisk utveckling av energieffektivare produkter, förklarar Lovisa Blomqvist

För torktumlare tillåts produkter som är märkta C eller bättre.

Om ekodesigndirektivet

Det så kallade ekodesigndirektivet innebär att producenterna och importörerna måste se till att energirelaterade produkter uppfyller vissa energi-, miljö- och funktionskrav för att få sättas på EU:s marknad. Eftersom kraven endast ställs på nya produkter och riktas mot tillverkare och importörer så blir det en övergångsfas då de sämre produkterna fortfarande finns kvar på marknaden

Mer fakta


Tvättmaskiner hushåll

De nya kraven innebär att tvättmaskiner måste klara minst klass A+ i energieffektivitet (mindre än 59 i energieffektivitetsindex).

Kraven på vattenförbrukningen skärps.

De nya kraven innebär också att tvättmaskiner för hushållsbruk ska erbjuda slutanvändaren en cykel vid 20 °C.

Diskmaskiner hushåll

De nya kraven innebär att vanliga diskmaskiner måste klara minst klass A+ i energieffektivitet (mindre än 63 i energieffektivitetsindex).

Smala diskmaskiner måste klara minst klass A i energieffektivitet (mindre än 71 i energieffektivitetsindex).

Även krav på torkeffektivitet ställs; diskmaskiner med kapacitet för 8 kuvert ska klara A (mer än 1,08 i torkeffektivitetsindex) och de med lägre kapacitet ska klara B (mer än 0,86 i torkeffektivitetsindex).

Torktumlare hushåll

De nya kraven innebär att torktumlare måste klara minst klass C i energieffektivitet (högst 85 i energieffektivitetsindex).

För kondenstumlare införs även krav på att kondensationseffektivitetsklassen måste den vara minst E (minst 60 % kondensationseffektivitet)

Lovisa Blomqvist, 016-544 22 72
Anna Johansson, enhetschef 016-544 23 83

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.