Skip to main content

Nya energikrav och märkning på tv-apparater

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 11:59 CEST

Nu blir det energimärkning av TV-apparater i hela EU - precis som Sverige länge arbetat för. Kommittén för ekodesign och energimärkning har röstat igenom krav på både maximal energiförbrukning och energimärkning av TV-apparater.

- Kraven och energimärkningen kan tillsammans göra stor skillnad. Det kommer att sätta fokus på energianvändningen i tillverkarnas produktutveckling och underlätta för konsumenterna att jämföra driftskostnaderna när de ska köpa nytt, säger Anita Aspegren, enhetschef Energimyndighetens Testlab.

Maxgränserna för energiförbrukning blir i form av en EU-förordning och märkningen blir i form av ett kommissionsdirektiv om obligatorisk energimärkning för tv-apparater. Enbart ekodesignkraven kan spara upp till 28 TWh el per år inom EU år 2020.

Tv-förordningen under Ekodesigndirektivet förväntas antas i juli 2009. Produktkraven införs sedan i två steg, 2010 och 2012. Hur mycket el en tv får använda beror framförallt på storleken, en större tv tillåts ha ett högre gränsvärde. Värdet påverkas dock inte av vilken typ av tv det är, exempelvis LCD eller Plasma, eller av om det finns extra funktioner som hårddisk och extra mottagare. Tv-apparater som inte uppfyller kraven får inte sättas på EU:s marknad, varken genom import eller nyproduktion.

Samtidigt som tv-apparaterna måste klara dessa minmikrav införs även märkningskrav för tv-apparater motsvarande den märkning som finns på vitvaror. Detta gör att konsumenterna genom medvetna val kan driva på utvecklingen mot mer energisnåla produkter. Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningen förväntas kunna spara 43 TWh el per år inom EU år 2020.

Energimyndighetens test av tio 32-tums LCD-tv som nyligen utfördes inför de nya EU-kraven visar att att det går att förena låg energiförbrukning med bra bild. Testet visar också att en viss produktutveckling krävs för att tv-apparater ska klara EU:s kommande gränser för energiförbrukning.

Läs TV-testet här.

- Alla utom en av de testade tv-apparaterna klarar den första gränsen, men det blir svårare med 2012-gränserna. En av de tv-apparater som redan nu klarar den hårdare gränsen har både lägst energiförbrukning och bäst bildkvalitet, säger Mikael Holst projektledare för tv-testet.

Ekodesignkraven innebär att den maximala energiförbrukingen för en 32-tums bredbilds-tv (16:9-format) får vara 142 W, eller om den har full HD-upplösning 157 W, i steg ett. I steg två skärps maxgränsen till 114 W vilket gäller oavsett upplösning.

Kontakt: Mikael Holst, projektledare 016-544 2375
Kontakt: Anita Aspegren, enhetschef 016-544 2371