Skip to main content

Nya krav på transformatorer ska spara energi motsvarande 40000 svenska villor

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 09:20 CET

Den 13 december togs ett beslut i EU som ställer nya energikrav på transformatorer i det Europeiska elnätet. Lagkraven blir gällande den 1 juli 2015 och stärks därefter ytterligare i juli 2021. Effektivare transformatorer kommer att minska Sveriges energiförbrukning med 1 TWh – motsvarande 40 000 normalstora svenska villors årliga förbrukning av energi.

EU-kommissionen beräknar att Europa genom de nya lagkraven på transformatorer i elnätet kommer att spara 16 TWh från och med år 2025. Sveriges andel av detta beräknas bli 1 TWh.

- Kraven gäller endast ny utrustning och därför kommer transformatorerna successivt att bytas ut i takt med att de tjänat ut eller på annat sätt tagits ur drift, säger Anders Hallberg, projektledare Energimyndigheten.

Transformatorer är en viktig del av elnätet och figurerar under hela sträckan från produktionsställe till slutanvändare. Dess roll är att reglera spänningsnivåer, vilka ändras för att passa olika steg i kedjan på ett optimalt sätt. Transformatorer ser därför även olika ut beroende på var i kedjan de befinner sig. De kan därmed återfinnas på såväl kraftstolpar som i transformatorstationer runt om i landet. En transformator kan ha en livslängd ute i ett elnät på mer än 40 år. I Sverige finns idag omkring 200 000 transformatorer.

En annan viktig komponent i ett elnät är elledningen. En förstudie inom EU ska inledas för att se huruvida det finns möjlighet att ställa ekodesignkrav även på dessa för att ytterligare spara energi i framtiden.

Ekodesignkravet för transformatorer i korthet:

  • Lagkraven blir gällande 1 juli 2015 och de mer omfattande kraven börjar gälla i juli 2021.
  • Information som ska ges till slutkunden och hur marknadskontrollen av transformatorer ska ske finns också beskrivet.
  • I Sverige finns det tillverkare av transformatorer.
  • Ekodesignkraven som gäller är kostnadseffektiva ur ett konsumentperspektiv.

Läs mer om kraven på transformatorer.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.