Skip to main content

Nyhetsbrev om energiforskning

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 17:12 CET

182 miljoner i villkorat stöd till förgasningsprojekt i Värnamo
Energimyndigheten har beslutat bevilja ett villkorat stöd på 182 miljoner kronor till Växjö universitet för att bedriva ”Förgasningsprojekt i Värnamo” under perioden fram till 31 december 2009.
Växjö universitet koordinerar EU-projektet CHRISGAS som syftar till att producera syntesgas från skogsavfall. Om del 2 av projektet, som förutsätter en ombyggnation av anläggningen i Värnamo, kan förverkligas får Sverige en unik anläggning för produktion av biodrivmedel med en väsentligt bättre energibalans än dagens teknik för biodrivmedel från jordbruksprodukter.


42 miljoner till energiriktad grundforskning
Energimyndigheten satsar nu nära 15 miljoner kronor per år på energiriktad grundforskning för år 2007-2009. Projekten spänner över ett brett fält av energifrågor, från nano- och vätgasforskning, till förbränning, solceller och generatorer.
– De projekt vi nu och framöver finansierar kommer på lång sikt att skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling mot ett hållbart energisystem, säger generaldirektör Thomas Korsfeldt.


Björn Carlén studerar fiktiva energimarknader
Det behövs kunskap för att konstruera ett nytt handelssystem – som EU:s marknad för utsläppsrätter som startade 2005. Sådan kunskap har nationalekonomen Björn Carlén skapat genom sin forskning, där han bland annat iscensatt experimentmarknader.


4,8 miljoner till teknik som minskar förluster i transformatorer
Energimyndigheten ger 4 850 000 kronor i stöd till ett projekt som leder till minskade effektförluster i transformatorer. Det är företaget Hexaformer AB som får stödet och ska uppföra en referensproduktionsanläggning i Sverige. Där ska projektet ”Högautomatiserad Hexa-transformator produktionslinje” bedrivas.


Energimyndigheten
Box 310, 631 04 Eskilstuna, Besöksadress: Kungsgatan 43, Telefon: 016-544 20 00, Fax: 016-544 20 99