Skip to main content

Nytt munstycke för kökskranar och duschar minskar vattenförbrukning med 98%

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2019 10:00 CEST

Foto: Altered

Energimyndigheten har beviljat företaget Altered ett projektstöd på 3,5 miljoner kronor för utveckling av företagets nya vattenbesparande munstycke för kökskranar och duschar. Munstyckena har potential att bidra till en energibesparing på 700 kWh per år och hushåll bara i Sverige.

Användningen av vatten i hushåll, företag, hotell och publika områden är idag väldigt ineffektivt. Merparten av vattenflödet från befintliga vattenkranar används inte då det rinner rakt ner i avloppet.

Altered har vidareutvecklat sitt vattenbesparande munstycke för att passa kökskranar och duschar. Nu ska det bli möjligt att spara upp till 85 - 98 procent av vattenförbrukningen även i kök och dusch. Produkterna är möjliga att installera i de flesta av de 8 miljarder produkter som redan är på marknaden idag. Det är därför en liten enkel lösning, som kan göra en enorm skillnad.

- För att hållbara produkter ska få ett större genomslag krävs det att de är väldesignade men också att de har motsvarande funktion och upplevelse som befintliga produkter. Detta är en utmaning när vi går från badrum till kök och duschar som har högre krav på funktion och upplevelse. Stödet från Energimyndigheten är avgörande för mindre företag i tillväxt som Altered. Det kommer möjliggöra att vi kommer snabbare till marknad, och framförallt snabbare till att minska såväl vattenförbrukning som CO2-utsläpp, säger Johan Nihlén, VD på Altered.

Enligt företagets beräkning sparar deras innovation cirka 700 kWh per år och hushåll i Sverige. Med cirka 4,5 miljoner hushåll skulle det innebära en total möjlig besparing på över 3 200 GWh/år bara i Sverige.

- Eftersom företagets munstycken enkelt kan installeras på befintliga produkter i hemmet öppnar det upp för en potentiellt stor världsmarknad. Förutom att ge en betydande energibesparing kan företagets vattenbesparande innovation även bidra till att minska den globala bristen på rent vatten, säger Jonas Lindblom, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

Om Energimyndighetens stöd till enskilda, marknadsnära projekt

Energimyndigheten erbjuder stöd till små och medelstora företag för projekt som avser industriell verifiering och kommersialisering av nya energiinnovationer. Det inkluderar även pilot- och demonstrationsprojekt, som oftast genomförs tillsammans med kravställande kund.

Företaget ska kunna påvisa att deras lösning har god affärspotential och kan skalas upp internationellt, så att den därigenom kan bidra till fler svenska jobb, ökade exportintäkter och omställning av det globala energisystemet.

Om Altered Stockholm AB

Altered har tagit fram ett vattenbesparande munstycke för badrumskranar som enkelt kan installeras på befintliga kranar. Munstycket är växlingsbart mellan ett dim- och ett sprayflöde. Med båda flödena bibehålls full funktionalitet och förbrukningen minskar med cirka 98 respektive 85 procent. Nu vill företaget vidareutveckla innovationen och ta fram munstycken även för kökskranar och duschar.

För mer information vänligen kontakta

Jonas Lindblom, affärsutvecklare, Energimyndigheten

+46 (0)16-544 23 89, jonas.lindblom@energimyndigheten.se

Johan Nihlén, vd, Altered Stockholm AB.

+46 (0)736 61 80 22, johan@alteredcompany.com

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 

Från 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i EU:s alla medlemsländer. Energimyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i vår verksamhet. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar personuppgifter, och vilka rättigheter du har.