Skip to main content

Ökad samverkan bra för alla aktörer

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 14:07 CEST

Eskilstuna kommun och Statens energimyndighet enades idag under en avsiktsförklaring om ökad samverkan inom energiområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att stärka energikompetensen inom den regionala arbetsmarknaden, att skapa en positiv image kring Eskilstuna och energi, samt att stödja kunskapsutvecklingen i sektorn.

De samarbetsområden som pekas ut i avsiktsförklaringen är:
- Försörjningstrygghet och säkerhet
- Energieffektivisering
- Energiförsörjning
- Utbildning och forskning
- Infrastrukturfrågor/samhällsservice

- Avsiktsförklaringen markerar hur viktig Energimyndigheten är för Eskilstuna. Energisektorn är och kommer länge att vara mycket dynamisk. De olika samverkansprojekten har utmärkta förutsättningar för att bli en viktig tillväxtfaktor för Eskilstuna, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Ekström.

- Det är mycket positivt att en utökad samverkan kommer till stånd. Energimyndigheten med drygt 200 anställda kan dra nytta av detta på flera sätt, inte minst när det gäller framtida rekryteringar av personal. Det är min övertygelse att kommuner som får omlokaliserade myndigheter har mycket att vinna på detta, inte bara genom de jobb som direkt skapas. Avsikten är också att samarbetet ska bidra till att Eskilstuna blir en mer uthållig kommun, säger generaldirektör Thomas Korsfeldt.

Ytterligare information
informatör Gudrun Nyqvist, Eskilstuna kommun 016-10 83 22, 070-626 83 22
pressekreterare Lennart Bodén, Energimyndigheten 016-544 20 36, 070-260 70 36.