Skip to main content

Organisk molekyl minskar fartygens användning av fossila bränslen

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2013 10:05 CET

Energimyndigheten har beviljat företaget I-Tech AB ett villkorslån på 7 965 000 kronor för att vidareutveckla en produkt som kan hindra att havstulpaner växer fast på båtskrov. Rena båtskrov kan spara mycket fossilt bränsle för sjöfarten.

- I-Tech:s produkt kan innebära ett stort teknikskifte där industrin kan gå ifrån tungmetaller i höga koncentrationer till en "smart" organisk molekyl som både minskar användandet av fossila bränslen och löser ett stort miljöproblem, säger Binella Vannesjö, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

I-Tech:s produkt Selektope minskar sjöfartens energianvändning genom att den hindrar att havstulpaner och andra skalbyggande marina organismer växer på fartygsskrov. Påväxt på fartygsskrov kan fördubbla bränsleförbrukningen jämfört med ett rent skrov.

Det unika med Selektope är att den påverkar de påväxande havstulpanlarvernas beteende istället för att döda dem. För att måla ett fartyg idag krävs 3-4 ton kopparoxid, men om färgtillverkarna istället använder sig av Selektope, så räcker det med ett par kg.

Bolaget bildades år 2000 och har sin grund i ett forskningsprojekt på Chalmers. Forskning kring beteendestörande substanser för marina organismer resulterade i produkten Selektope, vilken i sin tur lade grund för I-Tech:s utveckling. Företaget har visat att produkten har potential att kunna lösa ett av sjöfartens största problem, vilket är hög energianvändning för pålitlig drift.

Företaget är ett svenskt forskningsbaserat teknikföretag med ett starkt, erfaret team bestående av bland annat VD Per Jansson, som har 25 års erfarenhet av forskningsbaserade företag. Lena Lindblad är FoU-chef, upphovskvinna bakom Selektope och docent i zoologi. I-Tech har patenterat både användandet av Selektope, samt tekniker för att kontrollera frisättning av substansen i havsvatten.

Det övergripande målet med Energimyndighetens lån är att verifiera och validera I-Tech:s teknologi i syfte att underlätta kommersialisering av tekniken.

-Vi är väldigt glada att Energimyndigheten bekräftat vår produkts energirelevans, vilket jämte de miljömässiga fördelarna ger oss ytterligare råg i ryggen inför våra lanseringsplaner till den internationella sjöfarten, säger Per Jansson, VD på I-Tech.

All produktion kommer att ske genom Cambrex Karlskoga AB som är kvalificerad kontrakttillverkare av organiska kemikalier.

Kontakt: Binella Vannesjö, affärsutvecklare, telefon 016-544 23 45.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.