Skip to main content

Pressinbjudan: Energimyndigheten tecknar nya CDM-avtal

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:37 CET

Välkommen på presskonferens om sju nya beslutade projekt av Energimyndigheten inom ramen för CDM - en av Kyotoprotokollets projektbaserade flexibla mekanismer. Sammanlagt omfattar avtalen minskade utsläpp motsvarande nära en miljon ton koldioxid.

Tid: torsdag 25 november 08:15-08:45
Plats: Quality Globe hotel, Stockholm

Anmäl till katarin...@energimyndigheten.se

Presskonferensen genomförs i samband med Greentech day där Energimyndigheten även lanserar publikationen Investera i Cleantech 2010 där du kan lära om svensk miljöteknik ur ett svenskt och internationellt perspektiv. Presskonferensen kommer också att beröra tillväxt i Sverige genom miljöteknik.

CDM (Clean Development Mechanism) bygger på genomförandet av konkreta projekt i utvecklingsländer som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och hållbar utveckling. Projekten granskas och godkänns av organ under FN:s Klimatkonvention. Projekten genomförs i ett värdland, där utsläppsminskningen sker, och de genererade certifierade utsläppsreduktionsenheterna (CER, Certified Emission Reductions) förvärvas av ett köparland eller en organisation, i det här fallet Energimyndigheten för svenska statens räkning. En CER står för utsläppsminskningar motsvarande ett ton koldioxid.

För mer information:
Katarina Bruno, informatör Energimyndigheten, telefon 016-544 20 16
Ola Westberg, pressekreterare Energimyndigheten, telefon 016-544 20 36