Skip to main content

Pressvisning - Energismart renovering av flerbostadshus

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 10:49 CEST

Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket driver kampanjen "Renovera energismart" för att visa att det är hög tid att renovera miljonprogrammet och att samtidigt göra det energismart. På Bostadsrättsmässan i Göteborg illustreras den energismarta renoveringen i en lägenhetsmonter.

Pressvisning av energismart lägenhet

Tid: torsdag 14/10 kl. 16.00

Plats: Bostadsrättsmässan, Svenska Mässan i Göteborg, monter A03:72

Bakgrunden till kampanjen är det nationella målet för energieffektivisering i bebyggelsen. Energianvändningen i befintliga bostäder ska sänkas med 20 procent till år 2020 och halveras till 2050, i förhållande till användningen 1995. Att energieffektivisera och renovera fastigheterna som byggdes i bland annat miljonprogrammet är en viktig del för att nå målet.

Med "Renovera energismart" vill Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket erbjuda kunskap och visa på möjligheter att energieffektivisera Sveriges flerbostadshus. Kampanjen riktar sig till bland annat styrelser för bostadsrättsföreningar och ägare och förvaltare av flerbostadshus.

Miljonprogrammet var en unik satsning för att bygga bort den stora bostadsbrist som rådde på 60-talet. Idag har byggnaderna och installationerna åldrats och behöver renoveras eller bytas ut. Problem med till exempel ventilationssystem, fönster, fasader, köldbryggor vid balkonger och loftgångar leder till stora energiförluster.

– Genom att främja energismarta renoveringar och sätta in samverkande åtgärder är det möjligt att halvera energianvändandet och samtidigt minska miljöpåverkan, säger projektledaren Sara Winnfors.

I lägenheten finns:

  • Bakgrund till varför miljonprogrammet behöver renoveras energismart och beskrivning av nationella mål.
  • Inspirerande exempel på förbättringar med goda resultat.
  • Tips på energismarta åtgärder, till exempel vad man bör tänka på vid installation av nya fönster och hur uppvärmningssystem kan fungera bättre.
  • Tre nivåer av renoveringar varav den största kan ge en besparing på minst 50-60 procent av energianvändningen.
  • För bostadsrättsstyrelsen lyfter vi även fram fyra steg för en effektivare energianvändning i föreningen.

I lägenheten finns representanter för Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket samt kommunala energi- och klimatrådgivare.

För information
Projektledare Sara Winnfors, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 33
Informatör Jenny Weimerbo, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 32

Mer information finns på www.renoveraenergismart.se

Kontakt: Energimyndigheten
Publicerad: 2010-10-14
Senast ändrad: 2010-10-14