Skip to main content

Rätt vedpanna kan kapa både kostnader och utsläpp

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 09:30 CEST

Energimyndigheten har testat nio vedpannor för småhus. Byter du till en ny vedpanna med ackumulatortank kan du spara 40 procent av vedförbrukningen och samtidigt minska miljöutsläppen.

– Sju av nio vedpannor i testet har en effektivitet på 85 procent eller bättre, berättar Martijn Jansen som är testansvarig på Energimyndigheten.

Effektiviteten är som högst 93 och 92 procent och som lägst 79 procent. Det innebär att det som mest skiljer 15 procent mellan de testade vedpannorna. En effektivitet, eller verkningsgrad, på 85 procent betyder att 85 procent av veden blir värme i husets radiatorer (element), duschar och kranar.

I testet har vi mätt upp vedpannornas effektivitet och utsläppen till miljön. I testet har vi utgått ifrån att vedpannan har en ackumulatortank.

– Med en ackumulatortank ökar din bekvämlighet eftersom du inte behöver elda lika ofta. Samtidigt får du ett effektivare och flexiblare uppvärmningssystem med betydligt lägre utsläpp, säger Martijn Jansen på Energimyndigheten.

Att elda med ved är klimatsmart om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning så att utsläppen blir så låga som möjligt. Testet visar att det är stora skillnader i utsläppen av kolmonoxid, oförbrända kolväten och stoft som släpps ut via skorstenen. Utsläppen påverkar din hälsa och vår miljö, både lokalt och globalt.

Med en ackumulatortank minskar utsläppen markant. Energimyndigheten rekommenderar att du tar in offerter från minst tre certifierade installatörer om du ska installera en vedpanna eller koppla på en ackumulatortank.

Med en äldre vedpanna utan ackumulatortank behöver du ungefär 30 kubikmeter ved per år. Byter du till en modern vedpanna och ansluter den till ackumulatortank sjunker förbrukningen till ungefär 18 kubikmeter. Exemplet är en bedömning baserat på ett hus som behöver 20 000 kilowattimmar per år till värme och varmvatten. Vedförbrukningen är i kubikmeter så kallat stjälpt mått, vilket innebär att man mäter kubikmeter av ved som inte ligger staplad.

EU-kommissionen har diskuterat ekodesignkrav för vedpannor i flera omgångar. Ett nytt förslag för omröstning är planerat att skickas ut till sommaren 2014.

Fakta

I Sverige är det ungefär 230 000 hushåll som har vedpanna, varav de flesta är äldre pannor som det snart är dags att byta ut. Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning, om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Anslut vedpannan till en ackumulatortank. Det är bekvämt, pannan blir effektivare och utsläppen minskar. Flexibiliteten ökar också eftersom du kan ansluta andra energikällor till ackumulatortanken, som till exempel pellets eller solenergi. Elda med torr ved, fukthalt 15-20 procent. Elda aldrig med till exempel impregnerat virke eller andra processade träfibrer eller sopor.

Vill du veta mer om olika uppvärmningsalternativ och hur du kan minska din energianvändning, kontakta energi- och klimatrådgivningen i din kommun.

Kontakt

Martijn Jansen (test av vedpannor), martijn...@energimyndigheten.se, 016-544 24 39.

Anna Carlén (ekodesign och energimärkning), anna.c...@energimyndigheten.se, 016-544 21 61.

Ola Westberg (pressekreterare) pre...@energimyndigheten.se, 016-544 20 36.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.