Skip to main content

Renovera energismart på Bostadsrättsmässan

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 10:17 CET

Går det att minska energibehovet i en byggnad från miljonprogrammet? Svaret är utan tvekan ja! Besök vår mässmonter på Bostadsrättsmässan i Stockholm 17-19 november, där kampanjen Renovera energismart presenterar en rad effektiviseringsåtgärder som minskar byggnaders energibehov till rimliga investeringskostnader.

I lägenhetsmontern får du ta del av:

  • Inspirerande exempel på energieffektiviseringar med goda resultat.
  • Tips på energismarta åtgärder, till exempel installation av nya fönster och förbättrad uppvärmning.
  • Olika nivåer av renoveringar vilket kan spara upp till 60 procent av energianvändningen.

Våra energi- och klimatrådgivare kommer att finnas på plats i montern för att svara på frågor.

Nationella mål guidar

Kampanjen Renovera energismart riktar sig till ägare och förvaltare av flerbostadshus samt styrelser för bostadsrättsföreningar, och är ett samarbete mellan Boverket, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Bakgrunden till satsningen är det nationella målet för energieffektivisering i bebyggelsen. Byggnader i Sverige står idag för hela 35 procent av energianvändningen. Därför ska den halveras i befintliga bostäder fram till år 2050.

Lägre energikostnader i miljonprogramshus

Många 40-50 åriga flerbostadshus är idag behov av renovering, inte minst för att kunna hyra ut lägenheterna lika många år till. Men det är en utmaning att rusta upp och energieffektivisera de hus som byggdes på 60- och 70-talen. De flesta av dem byggdes före energikrisen då oljan och elen var billig och kraven på värmeisolering låga.

– När du ändå ska renovera, passa på att minska energibehovet och spara pengar, säger Tomas Berggren på Energimyndigheten. 

I montern presenteras också webbplatsen www.energiaktiv.se som Energimyndigheten och Boverket har tagit fram tillsammans. Där finns råd och tips till fastighetsägare som fått åtgärdsförslag i sin energideklaration. Webbplatsen vänder sig till ägare av småhus, flerbostadshus samt specialfastigheter/lokaler.

För mer information
Marie Claesson, Energimyndigheten, handläggare, telefon 016 - 544 23 30
Sara Winnfors, Energimyndigheten projektledare för kampanjen, telefon 016 – 544 21 33

Mer information finns också på www.renoveraenergismart.se