Skip to main content

Så mycket stöd får länen för årets solcellsinstallationer

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2013 10:21 CET

Energimyndigheten har beslutat om fördelningen av 107,5 miljoner kronor i det statliga stödet för installation av solceller för 2013. I topp ligger Västra Götaland och Skåne följt av Östergötland.

Energimyndigheten har totalt fördelat 377 miljoner kronor under åren 2009-2013 till Länsstyrelserna för att de ska kunna fördela medel till de som ansökt om stöd för att installera solcellssystem.

– I år har vi en ökad andel medel att fördela än tidigare år samtidigt som söktrycket har varit stort under 2012. Det har gjort att vi har ändrat fördelningsmodellen till att helt baseras på sökta medel jämfört med tidigare år. Det innebär att Västra Götaland, Skåne och Östergötland som haft det största söktrycket också har fått mer medel att i sin tur fördela, säger Andreas Gustafsson vid Energimyndigheten.

Energimyndigheten publicerar månadsvis statistik över stödet som visar på fördelning av beslutade medel över landet.

– Fram till årsskiftet har totalt ca 1 200 ansökningar beviljats som tillsammans kommer att ge en installerad effekt på 13 000 kW på en yta som motsvarar ungefär 13 fotbollsplaner. Det förväntas generera ca 11,6 GWh el per år vilket motsvarar hushållsel för nästan 3 000 hushåll, säger Andreas Gustafsson.

Se månadsrapporterna via länk till höger på sidan.

Fördelning av medel för 2013

Årets fördelning är baserad på hur mycket medel som sökts men ännu inte blivit beviljade i respektive län innan 31 december 2012. 

Län
Ram
Stockholm
4 811 753
Uppsala
6 800 280
Södermanland
3 798 090
Östergötland
10 381 994
Jönköping
4 500 085
Kronoberg
1 172 287
Kalmar
3 010 641
Gotland
990 180
Blekinge
7 782 383
Skåne
21 597 814
Halland
4 212 632
Västra Götaland
21 649 552
Värmland
2 160 529
Örebro
2 020 953
Västmanland
790 985
Dalarna
3 296 013
Gävleborg
1 086 104
Västernorrland
3 460 952
Jämtland
669 167
Västerbotten
2 223 366
Norrbotten
1 084 239
Totalt
107 500 000

Frågor om förordningen samt fördelning av medel besvaras av Energimyndigheten. Frågor om att söka stöd, ansökningsprocessen med mera besvaras av Länsstyrelserna.

Kontaktperson: Andreas Gustafsson, 016-544 23 28 andreas.g...@energimyndigheten.se

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.