Skip to main content

Så mycket tar elleverantörerna betalt för att hantera elcertifikat

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2004 14:38 CEST

Energimyndigheten har uppdraget att redovisa det pris som elleverantörerna tar ut för att hantera elcertifikaten åt konsumenterna. Elleverantörerna ska fyra gånger årligen uppge detta konsumentpris till Energimyndigheten.

Med början den 1 juli redovisas elleverantörernas elcertifikatpris på vår webbplats.
Bakgrunden är elcertifikatsystemet som syftar till att stimulera ökad användning av el från förnyelsebara energikällor. Om inte konsumenterna väljer att hantera elcertifikaten själva sköter elleverantören detta automatiskt. För att köpa in certifikaten och utföra denna tjänst får elleverantören ta betalt av konsumenterna. Elleverantören bestämmer själv priset för detta.

De konsumenter som vill hantera sin kvotplikt själva år 2005 ska vara registrerade hos Energimyndigheten senast 1 oktober.

Ytterligare information:
enhetschef Gunilla Åbrandt, 016-544 20 45, 070-635 32 62
handläggare Tor Ny, 016-544 22 87