Skip to main content

Så ska kompetensen kring energieffektivt byggande höjas

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 12:48 CET

En grundläggande vidareutbildning, förändringar i branschens yrkesutbildningar och erfarenhetsåterföring inom byggprojekt är några av de förslag på åtgärder som Energimyndigheten och byggbranschen har tagit fram i en nationell handlingsplan för att öka kompetensen inom energieffektivt byggande och förnybar energi.

Behovet av utbildning och fortbildning inom byggbranschen är stort i Sverige för att nå de nationella energi- och klimatmålen till år 2020.

– Yrkesarbetare har en viktig roll i byggande av lågenergihus och energieffektiv renovering med god kvalitet. I handlingsplanen finns förslagen på hur vi tillsammans ska öka kompetensen inom energieffektivt byggande bland hantverkare och installatörer, säger Roger Eriksson vid Energimyndigheten.

Om Sverige ska nå energieffektiviseringsmålen och kravet att alla nya byggnader från och med år 2020 skall vara näranollenergibyggnader krävs kompetenshöjande insatser på bred front inom flera olika yrkesgrupper i byggbranschen. Det EU-finansierade projektet Build Up Skills Sverige har analyserat behovet av kompetensutveckling inom byggbranschen och funnit att cirka 100 000 hantverkare och installatörer samt cirka 2 000 yrkeslärare/utbildare behöver vidareutbildas för att klara kravet.

Möjligheten för vidareutbildning inom energieffektivisering och förnybar energi för hantverkare och installatörer är idag relativt begränsat, men efterfrågan inom yrkeskåren är stor.

– De yrkesarbetare och arbetsledare vi har träffat i arbetet med handlingsplanen har tydligt beskrivit behoven av en bättre helhetsförståelse för ett energieffektivt byggande och bättre kommunikation i projekten, säger Lars Tullstedt vid Sveriges Byggindustrier.

Ett flertal nyckelaktörer, från myndigheter till branschorganisationer, har identifierats för handlingsplanens implementering och genomförande. I nästa steg ska handlingsplanen ligga till grund för en ansökan om EU-finansiering för implementering av de föreslagna åtgärderna.

Om projektet
Projektgruppen har letts av Energimyndigheten och arbetet har skett i samarbete med Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor (FSEK), NCC, SP, VVS Företagen och WSP. Ett flertal organisationer och företag inom bygg- och fastighetssektorn, utbildningssektorn och myndigheter har även deltagit i projektet.

Build Up Skills Sverige är en del av en EU-övergripande satsning där samtliga EU-medlemsstater samt Makedonien, Norge och Schweiz har tagit fram nationella handlingsplaner för att öka hantverkares och installatörers kompetens på energieffektiviseringsområdet inom Europa.

Handlingsplanen kommer att presenteras på Energimyndighetens seminarium på Nordbygg Ecoforum i Stockholm den 13 mars.

Här kan du läsa mer om Build Up Skills Sverige och seminariet den 13 mars.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.