Skip to main content

Scania och brasilianska VSE utvecklar ny generation alkohol- och gasmotorer

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 12:09 CEST

Energimyndigheten har beslutat att tilldela Scania CV AB 30 miljoner kronor för att tillsammans med brasilianska partnern VSE (Vale Soluções em Energia) utveckla en ny generation alkohol- och gasmotorer.

Målet med projektet som nu får stöd från Energimyndigheten är att uppnå en högre energieffektivitet än dagens kompressionsmotorer - men med mycket låga utsläpp.

– Projektet greppar de två viktigaste områdena för att minska CO2-utsläppen från transportområdet energieffektivisering samt skifte från fossila till förnybara drivmedel, säger Peter Kasche vid Energimyndigheten.

Projektet omfattar två olika utvecklingsspår. Det ena är mer närliggande i tid och använder den vanliga ottomotorprincipen med tändstift. Ottomotorns akilleshäl låg verkningsgrad vid dellast kommer här att förbättras genom en variant av Millerprincipen, som möjliggör en minskning av förlusterna vid lägre laster. Den andra metoden som kallas PPC (Partly Premixed Combustion), är en vidareutveckling av HCCI-tekniken (Homogeneus Charge Compressions Ignition). PPC-tekniken är inte färdigutvecklad, men har vid experiment visat en potential till mycket hög verkningsgrad och låga emissioner vid användning av etanol.

Även om förbränningsprocessen skiljer mellan de två utvecklingsspåren så är potentialen att nå höga verkningsgrader och låga emissioner god i båda fallen.

Projektet är ett av de som nu beviljats stöd inom FFI:s fem delprogram: Transporteffektivitet, Fordonsutveckling, Fordons- & trafiksäkerhet, Energi & Miljö och Hållbar produktionsteknik. Målsättningen med FFI är att minska vägtransporternas miljöpåverkan, minska antalet skadade och dödade i trafiken samt att stärka den svenska fordonsindustrins internationella konkurrenskraft.

För mer information:

Peter Kasche, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 91
Anders Lewald, Energimyndigheten, telefon 016-544 20 60

Om FFI:

FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (Energimyndigheten, VINNOVA och Trafikverket) och fordonsindustrin (Scania CV, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel. Under 2009 finansierades 156 projekt.

Läs mer om FFI.