Skip to main content

Smarta elnät i Norra Djurgårdsstaden ska integrera hela elsystemet – från kylskåp till hamn

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 09:36 CEST

Norra Djurgårdsstaden är ett pilotprojekt för smarta elnät i stadsmiljö. Energimyndigheten beviljade nyligen ekonomiskt stöd till förstudien för ett projekt som redan rönt internationellt intresse.

Målet för förstudien är att ta fram ett koncept för ett framtida provområde för utveckling och fältinstallation av ny teknik som ger både generella och specifika kunskaper om optimering, styrning, underhåll och reglering av framtida smarta elnät.

– Det har länge talats om att integrera informationsteknologi i elsystemet. Här vill vi att det prövas i verkligheten, säger Energimyndighetens generaldirektör Tomas Kåberger.

Förstudien beräknas vara klar i april 2011. Då ska demonstrationsanläggningen börja byggas. Stadsdelen kommer att präglas av en stor del bostäder och kontor där flexibilitet i konsumtion av hushållsel, el till övriga fastigheter och elbilar blir en framtida nyckelfaktor för elsystemets funktion.

– Vi tror att satsningen kan bli en del av grunden för en hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden och samtidigt bidra till nya innovationer inom området, säger Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova.

Ett energisystem med större flexibilitet i alla led - från tillförsel till användning är nödvändigt. För att nå dit behövs bland annat ett mer sofistikerat distributions- och generingssystem samt nya marknadsmodeller.

– En målsättning med projektet är att vi ska finna en väg för att leda och driva omställningen till ett mer hållbart energisystem. Ett utvecklat smart elnät gör att både konsumenten, samhället och vi som företag får fördelar. I framtiden behöver vi använda våra resurser effektivare och ett smart elnät gör det möjligt för både storskalig och småskalig produktion att dra nytta av varandra, säger Per Langer, vd Fortum, Sverige

Näten och elmarknaden behöver utvecklas för att möta det växande behovet av decentraliserad elproduktion, laddningsbara elfordon och en ökad flexibilitet i elanvändningen.

– Vi ser fram emot att vara med och skapa den första stadsdelen i världen som byggs med ett komplett smart elnät. För oss är det både angeläget och naturligt att vara med i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem, såväl i Sverige som på andra marknader, säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige.

I projektet kommer förutom Fortum och ABB även företag, organisationer och forskningsinstitut som Bygg Vesta, Electrolux, Ericsson, HSB, Interactive institute, JM,  KTH, NCC, Stockholm hamn och Stockholm Stad att tillsammans studera och utveckla möjligheten för ett smart elnät i stadsmiljö. Fler aktörer kan komma att delta i förstudien och det har redan kommit förfrågningar om studiebesök från flera utländska delegationer.

Det smarta elnätet ska integreras inom flera delar i stadsmiljön, från aktiva flerfamiljshus och olika kommunikationssystem, till övergripande elsystem och infrastruktur i både stadsmiljö och hamn. Förstudiens totala budget är 20,7 miljoner kronor och kommer att finansieras med cirka 8, 4 miljoner kronor från Energimyndigheten och 5 miljoner kronor från Vinnova. Resterande del av finansieringen kommer de deltagande företagen och organisationerna att stå för.

Mer information:

Sten Åfeldt, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 11
Anna Carlén, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 61
Rebecka Engström, VINNOVA, telefon 08-473 31 69

Om Smart Grid/Smarta elnät

Kraftsektorn globalt står inför stora investeringar i infrastruktur och Sverige har idag en relativt stor och konkurrenskraftig elkraftteknisk industri. Sverige ligger i dag i framkant när det gäller avreglering, utnyttjandet av förnybara energikällor och effektiva transporter. Smarta nät efterfrågas över hela världen och lösningar för teknik, marknad och reglering kommer att främja forskning och utveckling samt exportindustri.