Skip to main content

SmartGrids på Energiutblick 2011

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 14:36 CET

Vilka nyheter är på gång inom SmartGrids? Vid Energimyndighetens årliga konferens Energiutblick riktas strålkastarna mot intelligenta elnät.

SmartGrids är ett viktigt och högaktuellt teknikområde. Representanter från EU, departement, myndigheter, universitet och näringsliv finns på plats vid Energiutblick 2011 för att redovisa olika initiativ, viktiga frågeställningar samt några demonstrationsprojekt och innovationssatsningar.

Från programmet:

  • Vilken väg ska Sverige ta kring SmartGrids och vilken roll spelar Näringsdepartementet i implementeringen av SmartGrids i det svenska samhället ? (Truls Borgström, Näringsdepartementet.

  • På väg mot intelligenta nät och smarta mätare. Energimarknadsinspektionen ger en helhetsbild över utvecklingen mot smarta nät, timmätning och nettodebitering utifrån ett europeiskt perspektiv. (Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen)

  • Energimyndighetens program för att utveckla Sveriges position - Med lärdomar från omvärlden. (Tomas Kåberger, Energimyndigheten)

  • Norska Statnett är involverade i norska, nordiska och europeiska SmartGrid-projekt. Terje Gjengedal är styrelseordförande för "Norwegian Smart Grid Centre” och presenterar olika problemställningar ur ett nordiskt perspektiv. (Terje Gjengedal, Statnett)

  • Samhällskritisk infrastruktur - En av de stora utmaningarna inom SmartGrids idag är säkerhetsfrågan. (Åke Holmgren, MSB)

  • Transformering till SmartGrids  - Med fokus på forskning och utbildning ska Lina Bertling visa vägen för hur övergången till SmartGrids kan göras. Hur kan man tillgodose kompetensförsörjningen? (Lina Bertling, Chalmers)

  • Prismodeller för en effektivare elanvändning - Exempel från Falbygdens Energi. (Lars Ohlsson, Göteborgs Energi)

  • Energieffektivisering i hemmet - Electrolux är ett av de företag som är med i förstudien Norra Djurgårdsstaden. Företaget tittar på hur de ska anpassa sina produkter till SmartGrids för att underlätta för hushållen att bli energieffektiva. (Annika Kuhner, Electrolux)

  • Varför Sverige? – Varför är den svenska marknaden en utmärkt plats för demonstrationsprojekt inom SmartGrids? Vad innebär de nya demonstrationsprojekten för Sverige, för samhället och för individen? (Johan Söderbom, Vattenfall)

  • SmartGrid i verkligheten - Med förstudierna inför projekten Norra Djurgårdsstaden och SmartGrid Gotland, som delvis finansieras av Energimyndigheten, så tittar man på projektens skillnader, hur de kompletterar varandra samt vad det är man vill demonstrera med projekten. (Karl Elfstadius, ABB)

Sessionen SmartGrids - från ord till handling hålls torsdag 17 mars kl  8.30-12.00. Plats: Svenska Mässan i Göteborg. Läs hela programmet för Energiutblick 2011 på www.energiutblick.se. Där hittar du också anmälningsformulär och annan information om Energimyndighetens årliga konferens.

Kontakt:
Ronak Naderi, Energimyndigheten, telefon 016-544 22 74
Fredrik Lundström, Energimyndigheten, telefon 016-544 21 12