Skip to main content

Solceller håller i minst 25 år

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 16:35 CET

Nya mätningar bekräftar att 25 års livslängd på solceller är en realitet även i Sverige.

Solcellsmoduler säljs vanligen med en garanti på 25 år. Det har ifrågasatts om denna garanti är realistisk i det svenska klimatet. När solcellssystemet på Bullerön i Stockholms skärgård monterades ned eftersom ön fått elnät från fastlandet erbjöds ett utmärkt tillfälle att mäta verkningsgrad för solcellsmoduler som varit i drift i 25 år.

Alla anläggningens tjugo moduler mättes utomhus i augusti 2006. Resultaten jämfördes med mätningar från det att systemet var nytt och ingen märkbar försämring kunde uppmätas för nitton av de tjugo modulerna. Den tjugonde modulen uppvisade en viss försämring, som i sin helhet kunde härledas till en enda skadad cell.

Inspektion av de övriga nitton modulerna visade mycket få synliga defekter. Inga celler hade spruckit och ingen så kallad gulning av inkapslingsmaterialet kunde skönjas. Gulning är annars ett vanligt problem för solcellsmoduler i varmare klimat än det svenska. På vissa solceller hade de tunna metall­kontakterna på framsidan av cellerna rostat något, dock bara helt ytligt så detta var endast ett kosmetiskt problem. Endast i ett fall kunde man se att inkapslingsmaterialet hade lossnat något från cellytan. Inget av dessa fel hade någon mätbar inverkan på modulernas effektivitet.

Slutsatsen är att 25 års teknisk livslängd för solcellsmoduler är en realitet i det svenska klimatet. Med tanke på att modultekniken har utvecklats markant under denna period kan 25 års livslängd till och med antas vara i underkant. Jonas Hedström som ansvarade för mätningarna säger:
– Det här förvånade oss egentligen inte alls. Vi har tidigare mätt på solcellsmoduler från både 1978 och 1984 och inte kunnat se någon försämring av prestanda. Sjöfartsverkets erfarenheter av över tjugo års solcellsdrift av fyrar har också varit positiva. Troligen kan man säga att vi har ett gynnsamt klimat för solcellernas livslängd, jämfört med sydligare länder.

Mätningarna utfördes av Energibanken AB på uppdrag av SolEl-programmet, vilket stöds av Energimyndigheten, energiföretag, byggbranschen med flera och administreras av Elforsk AB.

Ytterligare information:
Jonas Hedström, Energibanken, tel: 08-54 59 37 29, e-post: jonas@energibanken.se

Kontaktperson på Energimyndigheten är Maria Hall, 016-544 21 74