Skip to main content

Ställ energismarta frågor när du hyr kaffeautomat

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 10:20 CEST

Om du hyr en kaffeautomat, ställ frågor om energisparläge och tankstorlek. Rätt modell kan halvera energianvändningen för kafferasterna, visar tester som Energimyndighetens Testlab gjort på kaffeautomater.

Det finns 90 000 kaffeautomater i Sverige och de flesta står på våra arbetsplatser. Det vanligaste är att serviceföretag hyr ut kaffeautomaterna. Elräkningen däremot hamnar hos kunden.

– För uthyrarna är det alltså inget problem att automaterna drar mycket energi och för företaget som hyr drunknar denna el i den allmänna elräkningen, säger Anita Aspegren, Testlabs chef.

Men det finns el att spara. Resultaten visar att det skiljer mer än 50 procent i energianvändning mellan de testade kaffeautomaterna. Om alla kaffeautomater i Sverige byts ut till den energieffektivaste i testet skulle elanvändningen minska från 82 800 000 kilowattimmar (kWh) till 402 00 000 kilowattimmar. Det motsvarar energin för 2 000 eluppvärmda villor.

Provningen visar att det finns olika lösningar för att minska energianvändningen. Modeller som har energisparläge och liten vattentank är de som drar minst energi.

– Smarta modeller som läser av kaffedrickarnas beteende kan till exempel gå ner på sparlåga under natten, säger Stefan Nording, som lett testet på Energimyndigheten.

– Med större kunskap kan företag redan idag spara mycket energi genom att hyra en energismart modell. Men på sikt kan alla kaffeautomater bli mer energieffektiva och det ser vi gärna att vårt test bidrar till, säger Anita Aspegren, chef på Testlab.

Det är första gången som Energimyndigheten provar kaffeautomater och de kaffeautomatföretag vars maskiner som provats, har visat ett väldigt stort intresse, vilket är positivt.

Vid val av kaffeautomat är det flera olika typer av parametrar att ta hänsyn till. En kaffeautomat ska självklart ge ett gott kaffe samtidigt som det inte tar för lång tid. Vid denna provning har Energimyndigheten valt att undersöka energianvändningen.

Läs mer om testet av kaffeautomater.

Har du frågor om Energimyndighetens test av kaffeautomater, kontakta:

Stefan Nording, projektledare Testlab, 016-544 23 84
Anita Aspegren, enhetschef Testlab, 016-544 23 71