Skip to main content

Stöd till torv- och biogasprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 15:25 CET

Energimyndigheten har beviljat totalt 9,8 miljoner kronor till två forskningsprojekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet samt Linköpings universitet.

SLU får 2 860 000 kronor för att genomföra projektet ”Restaurering av avslutade torvtäkter genom återvätning”. Syftet är att restaurera utbrutna torvtäkter så att det utvecklas till ny torvmark. Poängen med sådan efterbehandling är att torvtäkterna då kan fungera som kolsänkar. Fältstudier ska göras i Närke på Porlamossen och Västkärrsområdet.

Linköpings universitet får 7 000 000 kronor för att genomföra projektet ”Optimering av högbelastade biogasprocesser med avseende på substratutnyttjande och processtabilitet med hjälp av mikronäringsämnen”.

Vad betyder då detta? Biogas har flera användningsområden. Tekniken för dess användning har kommit långt. I rötningsanläggningar behandlas organiskt avfall och där ökar möjligheterna att utvinna biogas samtidigt som växtnäringsämnen återvinns. Forskningen ska ta fram den kunskap som behövs för att rötning av varierande rötningssubstrat ska kunna ske effektivare, stabilare och med mindre luktproblem. Detta ska i sin tur leda till högre driftsäkerhet och bättre ekonomi i biogasframställningen.

Ytterligare information: handläggare Bengt Blad 016-544 20 84, 070-207 45 58, enhetschef Anders Lewald 016-544 20 60, 070-329 19 62.