Skip to main content

Stor energibesparing med varvtalsstyrda cirkulationspumpar

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:39 CET

Det spelar stor roll för flerbostadshus vilken cirkulationspump som används. Energimyndighetens nya test visar att 10 000 fastighetsägare tillsammans kan spara en miljard kWh under cirkulationspumpens livstid om de väljer den mest effektiva med automatisk varvtalsreglering.

Energimyndighetens Testlab har för första gången testat cirkulationspumpar utifrån EU:s kommande ekodesignkrav på energieffektivitet som träder i kraft den 1 januari 2013. Produkter som inte klarar kraven får enligt lag inte säljas.  I testet av de tio cirkulationspumparna mättes verkningsgraden, årlig energianvändning och energieffektivitetsindex (EEI).

Om 10 000 flerbostadshus installerar den mest effektiva cirkulationspumpen i testet istället för den som drar mest el, kan fastighetsägarna tillsammans spara 73 000 000 kWh per år. Räknat på pumpens uppskattade livslängd om 15 år motsvarar det en miljard kWh (1 TWh).

Den årliga elanvändningen har beräknats dels utifrån värmesystem med konstantflöde och dels utifrån värmesystem med termostatventiler. Det sistnämnda är vanligast i nyare hus och ger ett variabelt flöde.

För att kunna beräkna energieffektivitetsindex (EEI) används en testcykel där cirkulationspumparna körs med varierande flöden i olika tidsintervall. Testcykeln ska efterlikna verkligheten och under större delen av testet körs pumparna med låga flöden.

Wilo Stratos och Grundfos Magna har lägst årlig elanvändning. Grundfos Magna använder 10 200 kWh per år per kilowatt hydraulisk effekt i ett system med konstant flöde och 7 600 kWh per år i ett system med variabelt flöde. Motsvarande siffror för Wilo Stratos är 10 000 kWh och 7 300 kWh i system med variabla flöden och termostatventiler.

− De testade cirkulationspumparna kostar mellan 5 000 och 22 000 kronor. Man ska ha klart för sig att under cirkulationspumpens livslängd svarar energianvändningen för cirka 90 procent av den totala kostnaden, medan inköp och underhåll bara motsvarar fem procent vardera. Det lönar sig därför att byta till en cirkulationspump med låg energianvändning, säger Anita Aspegren som är enhetschef på Energimyndighetens Testlab.

Tre av de testade cirkulationspumparna − Grundfos Magna, Wilo Stratos och Perfecta NMT − klarar redan idag ekodesignkravet på energieffektivitetsindex 0,27 eller lägre. De två förstnämnda uppfyller dessutom 2015 års skärpta krav då index måste vara 0,23 eller lägre. Riktmärket för bästa tillgängliga teknik är idag en cirkulationspump med index 0,20. Gemensamt för de tre pumparna är att de har automatisk varvtalsreglering, något som visar sig vara mer effektivt än de med ett eller flera fasta lägen.

− Än så länge finns bara ekodesignkrav för cirkulationspumpar med våt motor, vilka är vanligare i mindre fastigheter, men vi valde att även testa torra, säger Anders Odell som lett studien på Energimyndighetens Testlab.

Testet med resultat för varje modell.

För mer information:
Anders Odell, testansvarig cirkulationspumpar: 016-544 23 79
Anita Aspegren, enhetschef Energimyndighetens Testlab: 016-544 23 71