Skip to main content

Trenden med minskande elanvändning håller i sig

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 10:39 CET

Under 2012 fortsatte trenden med minskande elanvändning som landade på endast 143 TWh trots normala temperaturer. Sedan 2001 har elanvändningen minskat med 5 procent samtidigt som befolkningen har ökat med 7 procent. Samtidigt har den installerade effekten i elsystemet ökat med över 10 procent.

Trenden med minskande elanvändning fortsatte trots att år 2012 var ett normalår sett till temperaturerna, och elanvändningen landade på 143 TWh. De två föregående åren, vilka utmärkte sig genom att 2011 var avsevärt varmare och 2010 avsevärt kallare än normalt, låg elanvändningen på 140 TWh respektive 147 TWh. Det visar den definitiva statistiken för el-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen 2012 från Energimyndigheten.

– Det senaste året som visade normala temperaturer var 2001. Då låg den svenska elanvändningen på 150 TWh. I ett längre perspektiv ser vi en minskning av elanvändningen, vilket är intressant med tanke på att många prognoser pekar på en ökande elanvändning, inte minst inom industrin, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

På ännu längre sikt är det rimligare att prata om en stagnation än minskning då utvecklingen sedan slutet av 1980-talet har handlat om några procent upp och ner på årsbasis. Se figuren nedan.

( se diagram )

Bilden visar utvecklingen för elproduktion och elanvändning för1970 till 2012 i Sverige. Källa: EN 11 SM 1303 figur 1a. Klicka på bilden för ett större diagram.

Den installerade effekten har ökat med 4 GW sedan 2001

Under samma period har kraftbalansen, installerad effekt i förhållande till efterfrågan, stärkts påtagligt. Installerad effekt i samtliga kraftslag var år 2012 37,8 GW jämfört med 33,8 GW år 2001. Vindkraftens installerade effekt har mer än tiofaldigats – från 0,3 GW till 3,5 GW. Dessutom har kraftvärmens installerade effekt ökat med nästan 45 procent. År 2001 låg siffran på 2,9 GW och år 2012 var siffran 4,2 GW.

– Kraftbalansen har stärkts. Kanske borde vi diskutera om vi har utrymme att göra hållbara omställningar i användande sektorer lika ofta som vi pratar om hur elen genereras. Ett exempel skulle kunna vara att öka elektrifieringen i transportsektorn, säger Daniel Kulin på Energimyndigheten.

Ännu ett tecken på den starka kraftbalansen ser vi i statistiken för kraftvärmeverkens elproduktion. Här ligger vi på ett kapacitetsutnyttjande under 25 procent, det vill säga runt 2 000 fullasttimmar (se faktarutan till höger).

Tillverkningsindustrins elanvändning har minskat mest

Elanvändningen i alla sektorer har minskat med totalt 7,5 TWh sedan 2001. Tillverknings- och mineralindustrin står för den största delen av minskningen. Mellan år 2001 och 2012 minskade nämnd industrisektor sin elanvändning från 57,1 TWh till 53,0 TWh. Under samma period har hushållens elanvändning minskat med 1 TWh, från 36,0 TWh till 35,1 TWh. Detta trots att befolkningen har ökat med 7 procent.

Om statistiken

Publikationen är en av hörnstenarna i den nationella energistatistiken och innehåller förutom ekonomiska variabler systemstatistik såsom installerade effekter, verkningsgrader och bränslen för el och fjärrvärmeproduktionen.

Den årliga statistiken om el- gas och fjärrvärmemarknaderna kommer från och med nu att publiceras en gång årligen under sista kvartalet och innehålla statistik från föregående år. Detta innebär att den preliminära publikationen kommer att utgå.

Den årliga statistiken för el-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen släpps vanligtvis på våren ett drygt år efter avräkningsdatum (som är 2012-12-31). Statistiska Centralbyrån, SCB, har snabbat upp produktionen och Energimyndigheten kan därför släppa siffrorna nästan ett kvartal tidigare är förut.

Länk till statistiken.

Energimyndigheten arbetar för ett hållbart energisystem, som förenar ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.