Skip to main content

Två företag uteslutna ur PFE-programmet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 09:12 CET

Två företag som deltagit i Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri, PFE, har inte uppfyllt programkraven och har därför fått sitt deltagande återkallat av myndigheten.

Energimyndighetens program för energieffektivisering inom energiintensiv industri visade överraskande goda resultat vid slutrapporteringen i slutet av 2009. Mer än dubbelt så stora elenergibesparingar än förväntat, totalt 1,4 TWh, redovisades från 87 av de sammanlagt 100 företag som deltagit i programmet. Elbesparingarna i de företagen motsvarade den årliga förbrukningen av 80 000 eluppvärmda villor, eller en kommun av Uppsalas storlek.

I granskningen av redovisningarna från de sista företagen har Energimyndigheten funnit brister i rapportering eller i genomförda åtgärder som innebär att Wedde & Co AB och Crane AB (tidigare Tumba Bruk) fått sitt deltagande i PFE återkallat.

– Det är tråkigt att det blir så här, men det här påverkar inte de goda resultaten vi kunde presentera i december 2009, säger Thomas Björkman, programansvarig för PFE vid Energimyndigheten.

Deltagandet i programmet var frivilligt och för att vara med krävdes att företagen gick med på att införa energiledningssystem och att genomföra energibesparingsåtgärder utifrån en kartläggning som tagits fram av Energimyndigheten.

– Deltagande i programmet innebar i sin tur att företagen kunde få en skattelindring på sin elförbrukning, säger Thomas Björkman, programansvarig för PFE vid Energimyndigheten.

I arbetet med slutrapporteringen har ytterligare brister upptäckts i rapporteringen från ett tredje företag.

– Vi kommer att besöka det företaget i slutet av februari för att fastställa om de uppfyller programkraven eller inte, säger Eva Albäck, jurist vid Energimyndigheten.

Mer information:

Eva Albäck, jurist vid Energimyndigheten, telefon 016-544 2228

Om PFE:

Det frivilliga programmet för energieffektivisering inom energiintensiv industri startades 2004 för att öka energieffektiviteten i svenska företag. Deltagande företag har haft möjlighet att få skattebefrielse på el som används i tillverkningsprocesser (0,5 öre per kilowattimme). Programmet PFE är ett led i arbetet med att skapa ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart energisystem inom Sverige där utvecklingen av industrin är en central fråga. De deltagande företagens energianvändning motsvarar en femtedel av den totala förbrukningen i Sverige och drygt hälften av industrins förbrukning. Den första programperioden avslutades 2009.

Kontakt: Energimyndigheten 016-544 2000