Skip to main content

Vilket SÖ-system är bäst på att sänka energianvändningen i lokaler?

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 18:38 CEST

Kan energianvändningen i lokaler halveras från cirka 200 kWh/kvadratmeter idag till cirka 100 kWh år 2050? I så fall är enklare och effektivare styr- och reglersystem en förutsättning.

Energimyndigheten har nu beviljat 2,7 miljoner kronor för utvärdering i full skala av tre tävlingsbidrag i en pågående tekniktävling på området.

Bakgrunden är att datoriserade styr- och övervakningssystem för lokaler idag inte är tillräckligt användarvänliga. Samtidigt anses dessa av fastighetsägare som centrala om energiförbrukning ska sänkas radikalt i lokaler.

För två år sedan beslutade Energimyndigheten därför att genomföra en teknikupphandling för styr- och övervakningssystem. En förstudie har genomförts och beställargrupp har bildats. Beställargruppen formulerade en kravspecifikation i form av ett tävlingsunderlag för en tekniktävling. Nu ska tre av sex tävlingsbidrag utvärderas i fullskala i testobjekt.

De tävlingsbidrag som gått till ”final” är Honeywell/INU-control, Siemens Building Automation och Larmia. Dessa ska testas i tre fastigheter i Stockholm som får 50 procent av kostnaden för projekten i stöd från Energimyndigheten och själva betalar 50 procent. Fastighetsägarna är AP Fastigheter AB, HB Bergskällan och Statens Fastighetsverk.

Kontakt:
Berggren Tomas 016-544 2046