Skip to main content

Vindkraft i Estland ersätter el från oljeskiffer

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:15 CET


Nu realiseras ännu ett svenskt projekt inom ramen för Kyotoprotokollet enligt den mekanism som kallas Joint Implementation, gemensamt genomförande.

Det innebär att Sverige finansierar en åtgärd för minskade koldioxidutsläpp i Estland och kan räkna detta tillgodo gentemot Sveriges åtagande enligt Kyotoprotokollet. Tanken bakom att använda mekanismen Joint Implementation, JI, är att öka överföringen av kunskap om ny teknik till länder där projekten genomförs samt att mer kostnadseffektiva åtgärder för minskning av koldioxidutsläpp ska vidtas först.
Projektet som nu genomförs är en vindkraftpark på 8 turbiner om vardera 3 MW, totalt 24 MW i Viru-Nigula i nordöstra Estland. Anläggningen medför att koldioxidutsläppen från Estlands elproduktionssystem minskar. Vindkraftparken i Estland är ansluten till Estlands nationella elnät och elproduktion från vindkraft kommer att ersätta el från ineffektiva kondensanläggningar baserade på oljeskiffer.

Avtal om köp av utsläppsminskningsenheterna skrevs nyligen under mellan representanter för Energimyndigheten och ett estniskt energibolag. JI-projektet i Estland innebär att Sverige köper omkring 185 000 utsläppsminskningsenheter fram till 2012 (motsvarande 185 000 ton i minskade koldioxidutsläpp som genomförs i Estland).

Ytterligare information:
enhetschef Bengt Boström 016–544 2081, 070-648 85 79
handläggare Erica Niemi, 016-544 22 55, 070-255 85 95