Skip to main content

Vindlov – ny webbplats om tillstånd för vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 09:25 CET

Nu finns en ny webbplats som tagits fram av mer än 15 myndigheter och som tar ett helhetsgrepp på tillståndsprocessen för vindkraftverk, Vindlov.se.

– Det är bra att myndigheterna nu gemensamt kan presentera hur tillståndsprocesserna går till, säger Tomas Kåberger, generaldirektör vid Energimyndigheten.

Den nya webbplatsen riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. På webbplatsen finns information om vad man bör tänka på när man ska sätta upp vindkraftverk, oavsett om det handlar om ett litet vindkraftverk på gården eller en stor vindkraftpark till havs.

Under torsdagen lanserades Vindlov vid en ceremoni på Näringsdepartementet.

– Det är bra att myndigheterna nu gemensamt kan presentera hur tillståndsprocesserna går till. Men det är synd att de är så krångliga att det är en bedrift att beskriva dem, säger Tomas Kåberger, generaldirektör vid Energimyndigheten i samband med lanseringen.

Vindlov.se innebär att projektörer och andra som behöver information om vilka tillstånd som krävs för att bygga vindkraftverk, inte behöver leta runt på flera myndigheter. All information kring finns nu samlad på ett och samma ställe.

– Att söka tillstånd för vindkraftverk kan vara både komplicerat och tidskrävande. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och många myndigheter som är involverade. Jag är övertygad om att Vindlov.se kommer att bli ett bra stöd för bransch, tillståndsmyndigheter och andra som är intresserade av vindkraft, säger Energimarknadsinspektionens generaldirektör Yvonne Fredriksson.

2009 blev ett rekordår för utbyggnaden av svensk vindkraft. Inom elcertifikatsystemet, det svenska styrmedlet för förnybara energikällor, fanns en tillväxt på installerad effekt och antal vindkraftverk på nästan 50 procent jämfört med 2008. Det är en betydligt kraftigare utbyggnad än vad branschen själv trodde. En snabb titt i statistiken visar också att det är framförallt i kommuner som redan har en etablerad och erfaren vindkraftsbransch som utvecklingen är störst. Med den nya webbplatsen kan kunskapen om processen växa vilket gynnar utbyggnaden i hela landet.

– Jag är imponerad över webbplatsens pedagogiska upplägg med beskrivande processer och vägledningar. Jag tycker också att det är bra att 15 myndigheter i samverkan har tagit fram ett modernt och effektivt webbverktyg, säger Janna Valik, generaldirektör på Boverket.

Mer information:

Projektledare Jörg Neubauer, jorg.neubauer@energimyndigheten.se, tel. 016 – 544 21 48

Följande myndigheter har varit involverade i arbetet med Vindlov:

Banverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Försvarsmakten, Lantmäteriet, Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Sametinget, Sjöfartsverket, SMHI, Sveriges geologiska undersökning, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Kraftnät, Transportstyrelsen och Vägverket.