Skip to main content

Ytterligare 50 miljoner kronor till solcellsstöd

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2010 09:33 CET

För tabell, vänligen se: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Pressmeddelanden/Ytterligare-50-miljoner-kronor-till-solcellsstod/

När Energimyndigheten beslutade om investeringsstöd för solcellsanläggningar i somras var intresset enormt. På bara några dagar inkom ansökningar för drygt 100 miljoner kronor, det vill säga mer än dubbelt så mycket än vad som var avsatt för 2009. Den 18 december fattade Energimyndigheten därför beslut om fördelningen av ytterligare 47,5 miljoner kronor.

I dag har det inkommit närmare 400 ansökningar om solcellsstöd. Vid den första fördelningen fick några län in betydligt fler ansökningar än förväntat. I första fördelningen stod bland annat Jönköpings län för en stor del av ansökningarna, men som nu får ta del av en mindre del av kakan på grund av att ansökningarna nu ökat i många andra län.

– Blekinge står solklart för det största uppvaknandet, de har en ökning med 365 procent jämfört med första fördelningen. Men även Gotland och Gävleborg har fått en betydande större andel, 113 procent respektive 116 procent, säger Linus Palmblad vid Energimyndigheten.

Läget just nu är att det har kommit in närmare 400 ansökningar motsvarande ett totalt belopp på drygt 200 miljoner kronor. Det har alltså sökts för ungefär lika mycket som beräknas sättas av för hela stödperioden fram till 31 december 2011.

– Men det finns fortfarande möjlighet att få stödet. Dels är det inte säkert att alla inkomna ansökningar kommer beviljas eller beviljas till fullt belopp och dels beror det på tilldelning av stödet och söktrycket i det aktuella länet, säger Linus Palmblad.

Det var i tilläggsbudgeten för hösten 2009 som regeringen på grund av det stora intresset beslutade att avsätta ytterligare 50 miljoner kronor för investeringsstödet för installation av solcellsanläggningar.

Totalt 47,5 miljoner kronor kommer nu att fördelas mellan Sveriges 21 länsstyrelser. I tabellen nedan visas fördelningen av de nya medlen samt den totala fördelningen per län inklusive tidigare fördelning. Fördelningsprincipen som använts utgår till 75 procent av hur många ansökningar som kommit in, och till 25 procent på hur många invånare länet i fråga har.

Ytterligare information om solcellsstödet:

Linus Palmblad, handläggare vid Energimyndigheten, telefon 016-544 2337