Skip to main content

Ekonomisk utmaning för Jordbruksverket

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2016 09:00 CET

Jordbruksverket har hamnat i ett besvärligt ekonomiskt läge. Arbetet med att utveckla ett system för handläggning av EU-stöd har försenats och beräknas kosta 300 miljoner kronor mer än planerat. Förseningarna innebär att framförallt lantbrukare fått vänta på utbetalningar av stödet.

För att komma till rätta med problemen har Jordbruksverket fått höjda anslag. Myndigheten behöver trots det spara genom att minska sin kunskapsproduktion och sitt stöd till andra myndigheter. På sikt kan detta leda till att jordbruks- och landsbygdspolitiken inte får ett tillräckligt genomslag.

Myndighetens problem med utvecklingsarbetet beror både på sena beslut om nya regelverk och på att Jordbruksverkets interna styrning och kompetensförsörjning har brustit. I framtiden behöver Jordbruksverket i högre grad väga in riskerna med stora it-investeringar och vilken nytta de kan ge.

"Jordbruksverkets kostnader för att hantera EU-stöd behöver minska. Annars får Jordbruksverket svårt att uppfylla sitt uppdrag och sin roll som expertmyndighet inom jordbruks- och landsbygdspolitiken", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs publikationen Jordbruksverkets ökade kostnader för administration av EU-stöd

Kontakt:

Johan Wockelberg-Hedlund, utredare Statskontoret, tel. 08-454 46 23, e-post: Johan.Wockelberg-Hedlund@statskontoret.se

Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.