Skip to main content

Högskolans organisationsform har allt mindre betydelse

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2012 12:59 CET

Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping bedriver sedan 1994 sin verksamhet i stiftelseform. Organisationsformen spelar dock mindre roll idag, konstaterar Statskontoret i en rapport som analyserar för- och nackdelar med stiftelseformen. En skillnad som kvarstår är möjligheten för stiftelsehögskolor att finansiera samverkans- och kommersialiseringsinsatser i större utsträckning.

Rapporten visar att stiftelseformen för högskolor är av mindre vikt idag. Sedan 1994 har flera reformer med syfte att minska regleringen av statliga lärosäten genomförts. Det har lett till att det inte längre är någon större skillnad mellan myndighetshögskolor och stiftelsehögskolor när det gäller förutsättningarna för organisering av verksamhet, kompetensförsörjning eller fördelning av resurser till utbildning och forskning.

- För att kunna utnyttja de frihetsgrader som stiftelseformen ger för samverkan och kommersialisering fullt ut krävs dessutom att lärosätena har tillgång till eget kapital, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Kapital ger möjlighet till näringslivssamverkan och kommersialisering
Stiftelsehögskolor har större frihet att använda ekonomiska resurser till samverkan med näringsliv och samhälle och verksamhet som syftar till att kommersialisera forskningsresultat. Det är en konsekvens av att inte lyda under det statliga ekonomiadministrativa regelverket. Tillgång till eget kapital är dock en förutsättning för att fullt ut kunna utnyttja de ökade frihetsgrader som stiftelseformen ger.

Begränsad insyn för staten
Ur ett statligt perspektiv har stiftelseformen vissa nackdelar. Efter det att en stiftelse har inrättats är statens möjligheter att förändra verksamheten begränsade. Stiftelseformen innebär också sämre förutsättningar för finansiell uppföljning. En annan skillnad mellan organisationsformerna är att anställningsbeslut och beslut som stiftelsehögskolorna fattar om studenter inte kan överklagas externt.


Läs rapporten Olika men ändå lika. En uppföljning av stiftelseformens betydelse inom högskolan.

För ytterligare information, kontakta:
Johan Wockelberg-Hedlund, utredare, tel 08-454 4623 johan.wockelberg-hedlund@statskontoret.se


Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.