Skip to main content

Möjligt mäta produktivitet i anläggningsbranschen

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 13:55 CEST

Anläggningsbranschen omsätter ca 100 miljarder kronor årligen. En förbättrad produktivitetsutveckling skulle medföra besparingar, inte minst för de statliga beställarna. Det är därför viktigt att följa utvecklingen, vilket hittills inte gjorts. Statskontoret föreslår nu hur man kan mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen.

Statskontoret har haft regeringens uppdrag att ta fram modeller och metoder för att följa produktivitets- och innovationsutvecklingen i anläggningsbranschen. Flera olika metoder och angreppssätt måste, enligt Statskontoret, användas för att mätningarna ska vara meningsfulla.

 

För de entreprenader som det nybildade Trafikverket upphandlar bör man följa upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av styckkostnader. Utformningen av Trafikverkets upphandlingar är också viktig för att påverka utvecklingen av produkter och innovationer. Därför föreslår Statskontoret att upphandlingarna systematiskt analyseras för att se om dessa bidrar till nytänkande i anläggningsbranschen.

 

Statskontoret beskriver också hur ett mått på förädlingsvärde per anställd för enbart anläggningsbranschen kan tas fram, ett mått som gör det möjligt att spegla hela anläggningsbranschens produktivitet. En fördel är att det till stor del kan bygga på data som redan finns hos SCB.

 

– Vi har utrett hur man kan mäta produktiviteten i anläggningsbranschen. Det är fullt möjligt men man behöver använda flera kompletterande metoder för att kunna följa utvecklingen, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

 

Läs mer i rapporten Att mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201019.pdf

 

 

Kontakt:

Pål Wilkens, Statskontoret tel. 08-454 46 19