Skip to main content

Ny publikation: Flexibel uppgiftsfördelning mellan stat och kommuner

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 10:23 CET

Statskontoret föreslår tre tänkbara modeller som kan användas i samband med överlåtelse av uppgifter från stat till kommuner. Genom sådana överlåtelser skapas en asymmetrisk uppgiftsfördelning, dvs. att det skiljer sig mellan olika delar av landet om en uppgift utförs av statliga myndigheter eller kommuner.


Läs i pdf
Flexibel uppgiftsfördelning mellan stat och kommuner:
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200612.pdf

Bilagor till publikationen:
http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200612_Bilagor.pdf


Kontaktinformation
För närmare information kontakta:
Rickard Broddvall
tfn: 08-454 47 75