Skip to main content

Ny publikation: Omvärldsbevakning, vad, var och för vem?

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2006 14:47 CET

En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet

Statskontoret konstaterar att ITPS utlandsbaserade verksamhet drivs i enlighet med de mål som regeringen har formulerat. Myndighetens instruktion lämnar dock stort utrymme för tolkningar, vilket kan ha stor betydelse för hur verksamheten inriktas och utformas.
Intressenterna är i allmänhet nöjda med vad de får ut av ITPS utlandsbaserade verksamhet, men det finns viktiga undantag som kan få stor betydelse för verksamhetens finansiering.

Läs publikationen Omvärldsbevakning, vad, var och för vem? i pdf: http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200611.pdf

Kontaktinformation
För närmare information kontakta:
Michael Borchers
tfn: 08-454 47 88