Skip to main content

Ny publikation: Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:55 CET

Statskontoret bedömer att modellen med en ny tillsynsmyndighet för socialtjänst och hälso- och sjukvård, ger bäst möjligheter att lösa dagens problem med tillsynen.

Statskontoret har haft i uppdrag att övergripande analysera och bedöma för- och nackdelar med tre olika organisationsmodeller av hur den statliga tillsynen av socialtjänsten kan organiseras jämfört med nuvarande organisation.

I dag utövas den operativa tillsynen över socialtjänsten av de 21 länsstyrelserna. Socialstyrelsen har ett övergripande ansvar för tillsynen över socialtjänsten. Lagstiftningen ger dock inte Socialstyrelsen något egentligt mandat att styra länsstyrelsernas operativa tillsynsarbete. Vad gäller statens tillsyn av hälso- och sjukvård har Socialstyrelsen hela ansvaret.


Läs publikation i pdf
Samordnad tillsyn över socialtjänst och hälso- och sjukvård? Tre möjliga organisationsmodeller: http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2006/200609.pdf


Kontaktinformation
För närmare information kontakta:
Jan Möller
tfn: 08-454 46 98
jan.moller@statskontoret.se