Skip to main content

Oförändrade kostnader för polisen när arrangörers ersättningsskyldighet togs bort

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 09:00 CET

Avskaffandet av arrangörers ersättningsskyldighet för polisens arbete med ordningshållning vid evenemang har inte lett till ökade kostnader för polisen. Det arbete som arrangörerna bedriver för ordning och säkerhet har inte heller minskat. Polisens kostnader för ordningshållning vid vissa evenemang, främst fotbollsderbyn i Stockholm, är dock fortsatt mycket höga. Det visar en utvärdering från Statskontoret.

Den 1 januari 2014 avskaffades ersättningsskyldigheten i ordningslagen som innebar att arrangörer som i vinstsyfte anordnar en fotbollsmatch, konsert, festival eller likande ska ersätta polisens kostnader för att hålla ordning vid tillställningen. Statskontoret har utvärderat effekterna av avskaffandet av ersättningsskyldigheten.

Oförändrade poliskostnader och bibehållet ansvar från arrangörer
Avskaffandet av ersättningsskyldigheten har inte lett till att kostnaderna för att hålla ordning vid evenemang övervältrats från arrangörerna till polisen. Polisens kostnader för ordningshållning är oförändrade. Det arbete som arrangörerna själva bedriver för ordning och säkerhet har inte heller minskat.

Fortsatt höga kostnader och stora ordningsproblem vid vissa evenemang
Polisen har dock oförändrat mycket höga kostnader i samband med vissa evenemang, särskilt fotbollsderbyn i Stockholm. Samverkansklimatet mellan polisen och fotbollsklubbarna har förbättrats efter avskaffandet av ersättningsskyldigheten, men detta har ännu inte haft någon synlig effekt på ordning och säkerhet. Polisen kan ställa villkor till arrangören inför ett evenemang, exempelvis antalet ordningsvakter eller att begränsa antalet åskådare på ståplats.

"Ett förbättrat samverkansklimat ger goda möjligheter att fördjupa dialogen och formulera skärpta villkor när så behövs. Allmänna medel ska användas på ett så effektivt och ändamålsenligt sätt som möjligt. Villkoren är en möjlighet att minska höga samhällskostnader för vissa evenemang", säger Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattson.

Läs rapporten Den ifrågasatta avgiften. Om arrangörers skyldighet att ersätta polisens bevakningskostnader


Kontakt:
Åsa von Sydow, utredare Statskontoret, tel. 08-454 46 20, e-post asa.vonsydow@statskontoret.se

Statskontoret – myndigheten för en effektiv statsförvaltning
Vi är experter på ledning, styrning och organisering samt bidrar till att effektivisera och utveckla statliga verksamheter genom analys och utvärdering. Statskontoret gör utredningar inom alla sektorer på uppdrag av regeringen.