Skip to main content

PRV:s finansieringsmodell ohållbar på sikt

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 13:00 CEST

Patent- och registreringsverket, PRV, har under lång tid haft en vikande efterfrågan på att utfärda patent och varumärkesskydd. Sedan år 2000 har omfattningen mer än halverats. Långsiktigt innebär det att PRV får svårt att upprätthålla och finansiera sin nuvarande verksamhet, konstaterar Statskontoret i en rapport. 

Förutsättningarna för att finansiera PRV:s patentverksamhet, som i dag utgör 70 procent av den årliga omsättningen, har försämrats under senare år. Introduktionen av ett enhetligt EU-patent, som beräknas införas om några år och gälla i en majoritet av medlemsländerna, kommer också att påverka PRV:s patentverksamhet ytterligare. Finansiellt kommer det innebära att intäkterna minskar snabbare än verksamhetens kostnader.

Stabilare finansieringsmodell
Statskontoret föreslår i rapporten att regeringen bör ändra villkoren för myndighetens finansiering. Framöver bör myndigheten inte förfoga över de avgiftsintäkter som verksamheten genererar. I stället bör myndigheten, i likhet med de flesta andra statliga myndigheter, finansieras med anslag beslutade av riksdagen. För PRV skulle det innebära att framtida intäkter blir mer förutsebara. För riksdag och regering ger det bättre möjligheter att styra och följa upp PRV:s verksamhet.

Vägval för framtidensverksamhet
Med en minskad efterfrågan på patent, vikande finansiering och effekterna av ett EU-patent blir det svårt att upprätthålla den nuvarande verksamhetens kvalitet och omfattning. Statskontoret föreslår därför att regeringen tar initiativ till en utredning om vilken inriktning PRV:s verksamhet bör ha i framtiden.

- PRV har haft en viktig funktion för näringslivets utveckling i Sverige. Förutsättningarna för myndighetens verksamhet förändras och utvecklingen har nu kommit till en punkt där regeringen måste ta ställning till hur statens immaterialrättsliga verksamhet ska se ut i framtiden, säger Statskontorets ställföreträdande generaldirektör Mikael Halápi.

Läs publikationen Ändrade förutsättningar för PRV:s verksamhet och finansiering

Kontakt:
Johan Wockelberg-Hedlund, Statskontoret tel. 08-454 46 23


Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.