Skip to main content

Svag ökning av sjukfrånvaro i staten

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 09:05 CEST

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna uppgick till 3,2 procent av den tillgängliga arbetstiden år 2013. Det är en ökning jämfört med föregående år då den låg på 3,0 procent. Det är andra året i rad som sjukfrånvaron i staten ökar. Kvinnors sjukfrånvaro är nu mer än dubbelt så hög som männens.

Sjukfrånvaron för kvinnor ökade med 0,2 procentenheter under fjolåret och uppgick till 4,2 procent. Männens sjukfrånvaro har minskat med 0,1 procentenheter under samma period och uppgick till 2,0 procent.

Fördelat på åldersgrupper är ökningen störst i den yngsta gruppen, med anställda under 30 år, där sjukfrånvaron ökade med 0,2 procentenheter. I de övriga grupperna, för de som är 30 till 49 år respektive de som är äldre än 50, ökade sjukfrånvaron med 0,1 procentenheter.

Trenden för långtidsfrånvaro går i motsatt riktning, den minskade som andel av den totala sjukfrånvaron både ifjol och i det långa loppet (jämfört med 2009). 

Statskontorets sammanställning och jämförelser av sjukfrånvarostatistik bygger på redovisade uppgifter från 202 myndigheter enligt deras årsredovisningar för år 2013.  

Läs Sjukfrånvaron i staten år 2013 – myndigheter och sektorer

Kontakt:
Eero Carroll, Statskontoret tel. 08-454 4664 alternativt eero.carroll@statskontoret.se   

Statskontoret - Regeringens utredningsstöd
Statskontoret förser regeringen och departementen med relevant, konkret och användbart beslutsunderlag för omprövning och effektivisering. Frågor om statsförvaltningens organisation, styrning och utveckling är en del av Statskontorets uppdrag på det förvaltningspolitiska området.