Skip to main content

Musikhjälpen 2015

Nyhet   •   Dec 15, 2015 15:30 CET

100 miljoner människor. Så många människor har de senaste fem åren tvingats fly på grund av klimatrelaterade katastrofer. I snitt är det 2 000 människor som varje timme tvingas att lämna sina hem. Stavdal vill hjälpa människor undan detta öde och skänker därför årets julklappspengar till Musikhjälpen 2015.

Under hösten startade Stavdal insamlingen ”Uthyrare för flyktinghjälp”. En insamling som uppmanade Sveriges maskinuthyrare att bidra till människor på flykt. Och det gjorde dom. Tack vare branschkollegor och privatpersoner har vi idag samlat in nästan 400 000 kronor. Men vi vill göra mer. Vi vill hjälpa människor att slippa fly från sina hem på grund av klimatrelaterade katastrofer. Vi har därför valt att skänka årets julklappspengar till Musikhjälpen 2015 – Ingen ska behöva fly undan klimatet.

Klimatkatastrofer
Klimatförändringar är något det flesta av oss känner till och kanske till och med märker av. Medeltemperaturen har ökat, istäcket i Arktis har minskat, havsnivån stiger. Resultaten av dessa klimatförändringar är klimatkatastrofer, så som kraftiga skyfall, översvämningar och torka. Detta i sin tur leder till att människor skadas, dör eller förlorar sin försörjning. Nästan varje dag inträffar en naturkatastrof i världen varav 80 procent av dem är klimatrelaterade, och de kommer bli allt fler.

Det går att göra skillnad
På de flesta platser i världen går det att förutse dessa katastrofer, men i många låginkomstländer är man inte tillräckligt rustade. Där tvingas istället den växande befolkningen bo på utsatta områden där de lättare drabbas utav exempelvis översvämningar. Och en naturkatastrof drar oftast med sig mer skada än själva katastrofen, som exempelvis vattenburna sjukdomar eller förstörd mark. I genomsnitt så dör det tre gånger fler människor per katastrof som i höginkomstländerna. Genom att jobba förebyggande kan konsekvenserna av katastroferna lindras och människoliv räddas.

– Musikhjälpens främsta uppdrag är att väcka engagemang och att öka kunskapen hos en ung publik. Vi vill få folk att förstå att det verkligen går att göra skillnad om man jobbar katastrofförebyggande, något som har visat sig vara väldigt effektivt på många platser i världen, säger Julia Blomberg, innehållsansvarig för Musikhjälpen.

Vad behövs?
För att förebygga och underlätta vid en katastrof behövs pengar till bland annat tidiga varningssystem, utbildning, säkra toaletter och brunnar som fungerar vid en översvämning. Samt plantering av träd som både kan hålla jorden bördig vid torka och leda bort vatten vid kraftiga skyfall. Även tillgång till mat och grödor som kan stå emot angrepp och torka..

Oavkortat till Radiohjälpen
Istället för julklappar till medarbetare och kunder skänker Stavdal 70 000 kr till Musikhjälpen. Pengarna som samlas in via Musikhjälpen går oavkortat till Radiohjälpen som fördelar pengarna mellan olika organisationer. För varje krona som läggs på katastrofberedskap sparas minst fyra kronor i katastrofhjälp. Varje krona hjälper till att rädda människoliv och minska mänskligt lidande.

Vad kan pengarna räcka till?
50 kronor kan räcka till cement för att bygga grunden till en säker toalett som kan stå emot översvämningar.
100 kronor kan räcka för att utbilda en bondefamilj i Östra Afrika i klimatanpassning för att kunna bruka jorden trots torka och slippa flytta från gården
200 kronor kan räcka till att plantera tio träd som kan vara livsviktiga genom att de kan suga upp vatten vid en översvämning och hålla jorden bördig vid torka.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy