Skip to main content

Branschkommuniké juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2003 09:40 CEST

Konsultbranschen har fokus på ekonomisk konsolidering

Sedan slutet av 2001 och i accelererande takt efter sommaren 2002 har arkitekt- och konsultföretagen visat ett starkt fokus på ekonomisk konsolidering. Detta för att i en svag marknad bryta den negativa resultatutvecklingen vi haft i delar av branschen. En ny plattform har därvid skapats inför den återhämtning i ekonomierna och de ökade investeringar vi väntar på. Teknikkonsultföretagen kommer i år att kunna visa upp ett tillfredsställande resultat i linje med förra årets. Arkitektföretagen tappar något i vinstmarginal, men är på väg mot en vändpunkt och industri konsultföretagens negativa resultattrend bryts i år.

Den svaga marknaden har satt igång omfattande effektiviseringar och en smärtsam omställning. Under 2002 och 2003 bedömer vi att sammanlagt ca 400 årsarbeten i arkitektföretagen försvunnit – och där pågår processen delvis - och nära 500 bland industrikonsultföretagen. De tekniska konsultföretagen är i stort intakta trots en svag husmarknad, men tack vare en god anläggningsmarknad.

Lönekostnadsutvecklingen verkar äntligen ta rygg på verkligheten. Trots att lönekostnaden per anställd i branschens större företag, inklusive effekter av omstrukturering, sammantaget under 2002 steg med ca 4,5 % var ökningen ändå ca 1,5 %-enheter lägre än året innan. Tendensen för år 2003 pekar på en nödvändig åtstramning med ytterligare 1,5 %-enheter.

Detta framgår av den Branschkommuniké som bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design presenterade på onsdagen. Organisationen presenterade samtidigt sin "Investeringssignal" med prognoser för utvecklingen av industrins och byggsektorns investeringar.

Branschkommunikén juni 2003 liksom Investeringssignalen återfinns i sin helhet på www.std.se

Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Branschkommunikén bygger på bokslut och marknadsuppgifter från företag med en omsättning på sammanlagt ca 14-15 miljarder kronor, vilket motsvarar nära 60 % av branschens volym.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design;
Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81, e-mail: bengt.o.andreasson@std.se


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera