Skip to main content

Investeringssignalen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2003 09:35 CEST

Bygginvesteringarna bottnar 2004.
Industriinvesteringarna visar försiktig återhämtning

De samlade bygginvesteringarna faller i år och under inledningen av nästa år. Därefter stabiliseras läget och vår bedömning är att investeringsutvecklingen kan bottna sett till hela 2004. Det är framför allt den svaga husmarknaden i Stockholms- och delvis Göteborgsregionen som utgör oroshärden. Av de tekniska konsultföretagens utveckling ser vi däremot att marknaden för infrastruktur och övriga anläggningar är relativt stabil.

Enligt SCB:s senaste undersökning visar tillverkningsindustrins investeringsvolym i år En viss återhämtning. Samtidigt oroar industrins minskade FoU-volym i Sverige. Den sammantagna volymen investeringar och FoU bedömer vi kunna stabiliseras under 2004.

(För att se tabell, ladda ner pdf nedan.)

Arkitektföretagen har i en smärtsam process sammantaget under 2002 och 2003 tappat ca 400 årsarbeten och industrikonsultföretagen ca 500 årsarbeten. Teknikkonsultföretagen däremot har i stort bibehållit sin årsarbetsvolym.

Detta framgår av den "Investeringssignal" och den "Branschkommuniké 2003", som bransch och arbetsgivarorganisationen Svensk Teknik och Design presenterade på onsdagen.

Båda rapporterna återfinns i sin helhet på www.std.se

Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industriinvesteringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen. Marknadsundersökningen genomfördes under maj och juni och bygger på uppgifter från ca 100 branschföretag med totalt ca 15300 anställda i Sverige.

För ytterligare information och kommentarer kontakta gärna Svensk Teknik och Design;

Bengt O. Andreasson, tel: 08 - 762 67 02, 070-626 05 81, e-mail: bengt.o.andreasson@std.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera