Skip to main content

Ny Branschöversikt från Svensk Teknik och Design: Fortsatt utmanande för konsult- och arkitektbranschen

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2003 08:49 CET

Trots att situationen för världsekonomin och den svenska ljusnar är
läget fortsatt utmanande för konsult- och arkitektbranschen. Det är
framför allt de minskande industriinvesteringarna, fallet i de privata
investeringarna på kontorsmarknaden i de tre största regionerna och den
svaga bostadsmarknaden i Storstockholm, som är orsakerna. För arkitekt-
och teknikkonsultföretagen verksamma inom bygg- och anläggningssektorn
har kraftiga nedskärningar gjorts under 2002-2003 och
nettosysselsättningen kommer inte att öka före år 2006. Detta trots att
företagen kommer att känna en svagt ökande efterfrågan 2005.
Industrikonsultföretagen kan dock visa en försiktig återhämtning under
nästa år. Lönekostnadsutvecklingen i branschen har varit för kraftig,
inte speglat marknadssituationen och urholkat lönsamheten. Men i den
internationellt svaga konjunkturen står sig ändå de svenska
konsultföretagen väl. På den europeiska rankinglistan finns inte mindre
än 21 svenska företag bland Europas 300 största. Detta framgår av
Branschöversikten 2003, som bransch- och arbetsgivarorganisationen
Svensk Teknik och Design publicerar under fredagen.

Ingen ökad sysselsättning före 2006
Värst har arkitektföretagen drabbats med nedskärningarna under 2002-2003
på 9-10 %. Ytterligare någon neddragning väntas under 2004. De tekniska
konsultföretagen med sin bredare verksamhet kom undan 2003 med någon
procents reduktion. För de företag som inte är inriktade mot husområdet
kan läget stabiliseras under nästa år. Sammantaget finns dock en
underbeläggning och vi kan inte räkna med någon nettosysselsättnings
ökning före 2006. Detta trots att företagen troligen känner av en ökad
efterfrågan under 2005.

... men industrikonsulterna kan vända 2004
Även industrikonsultföretagen har haft en besvärlig period med
neddragningar under 2002-2003 på ca 6 %. En försiktig återhämtning kan
komma redan nästa år om industrins investeringsprognos infrias.

Lönekostnadsutvecklingen urholkar lönsamheten
På en vikande marknad med svag beläggning, trots nedskärningar, och
pressad prisbild har företagen på intäktssidan inte kunnat matcha
lönekostnadsutvecklingen. Den senare har varit för kraftig och urholkat
företagens lönsamhet.

Sex svenska konsultföretag bland världens 200 största
Den internationella konsultmarknaden har också varit bekymmersam och de
svenska konsultföretagen är alltjämt relativt stora vid en jämförelse
visar Branschöversiktens internationella ranking. Bland världens 200
största konsultföretag fanns år 2002 sex svenska. Rangordnade efter
antal anställda var ÅF nr 42 (föregående år nr 42), SWECO nr 44 (47),
Teleca nr 52 (93), Semcon
nr 74 (72), Epsilon nr 124 (107), WM-data Caran nr 135 (130) och Tyréns
nr 200 (210).

Bland Europas 300 största arkitekt- och konsultföretag finns inte mindre
än 21 svenska. Europalistan toppas av franska industrikonsulten Altran,
världslistan av amerikanska URS Corporation.

För ytterligare upplysningar kontakta gärna: Bengt O. Andreasson, Svensk
Teknik och Design, tel: 08-762 67 02 eller mobil: 070-626 05 81,
bengt.o.andreasson@std.se / www.std.se

STD Svensk Teknik och Design är bransch- och arbetsgivarorganisationen
för arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultföretag. Verksamheten
inriktas på företagens kärnfrågor - synlighet, affärsavtal, löne- och
anställningsvillkor samt kompetensutveckling och förnyelse. Svensk
Teknik och Design har drygt 800 medlemsföretag med ca 22 000 anställda.
STD ingår i Almega, som representerar ett 60-tal branscher och i
tjänstesektorn
är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera