Skip to main content

Satsningar på export och beställarkompetens centralt för svensk arkitektur

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2015 13:48 CEST

– För Svenska Teknik&Designföretagen är det viktigt att se arkitekturen både som ett verktyg för att möta stora samhällsutmaningar och som en viktig bransch och näring. Det är viktigt att politiken ser båda dessa och inte bara betraktar arkitekturen som en konstart, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Designföretagen.

Idag har regeringens särskilde utredare Christer Larsson lämnat över sitt betänkande Gestaltad livsmiljö till kulturminister Alice Bah Kuhnke. I utredningen föreslås bland annat att Myndigheten för Gestaltad livsmiljö inrättas.

– Förslaget om att skapa en separat myndighet är värdefullt. Det tidigare förslaget på samgående mellan ArkDes och Moderna Museet gav en felaktig bild av vad arkitektur är och kan åstadkomma, säger Magnus Höij.

Ett annat förslag är att höja kompetensen inom arkitektur och design som värdeskapare inom offentlig upphandling. Detta ska bland annat göras med ett uppdrag till Upphandlingsmyndigheten att i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ta fram en kvalitetspolicy för kommunerna och genom ett uppdrag att utveckla och erbjuda metodstöd och handledning i upphandling.

– Behovet av att stärka beställarkompetensen är viktigt. Tyvärr saknar många köpare, inte minst offentliga, kunskap om arkitektens roll och det bidrag som en arkitektfirma kan ge till ett projekt.

Bland utredningens förslag finns också att stärka exporten och det internationella utbytet.

– Svenska arkitektkontor har ett mycket gott anseende internationellt och svenskt kunnande ligger i framkant när det gäller att väva samman tekniska, sociala och ekonomiska dimensioner i samhällsbyggandet. Tyvärr har det politiska stödet för export av arkitekturtjänster länge varit eftersatt. Inte minst har regeringen i Danmark gett de danska företagen ett mycket mer aktivt stöd. Vi hoppas att denna utredning kan leda till ett nyvaknande och ökat intresse för att stötta denna viktiga, kreativa näring, säger Magnus Höij.

– Jag hoppas att utredningen kan bidra till att diskussionen om arkitekturen och dess möjligheter stärks i Sverige. Alltför länge har arkitekturen av många setts som ett särintresse, inte ett allmänintresse, säger Magnus Höij.

Kontakt
Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen
070-310 35 00

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera