Skip to main content

Vårbudgeten: bra ambitioner men mer krävs

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2015 11:01 CEST

Positiva ambitioner för bostadsbyggandet och positivt med satsningar på järnvägsunderhållet. Höjd skatt på arbete skapar inte fler jobb. Svenska Teknik&Designföretagen kommenterar några av förslagen i regeringens vårbudgetproposition. 

Bostadsbyggande – bra ambitioner men fel verktyg
– Alla aktörer vet att läget på den svenska bostadsmarknaden är allvarligt. Bristen på bostäder, framför allt i storstäderna, påverkar tillväxten negativt. Vi ser positivt på regeringens ambitiösa mål med 250 000 nya bostäder fram till 2020, säger Magnus Höij, vd för Svenska Teknik&Desigföretagen.

– Vi är avvisande till de subventioner för byggande av hyresrätter som föreslagits. Inte ens byggbranschen vill ju ha dem och historien visar att subventionerna snarast är kostnadsdrivande.

– Med tanke på regeringens ambitiösa mål om byggandet är det viktigt att fokus läggs på livscykelkostnaden för de bostäder som byggs. Lika viktigt är det att tillräckliga resurser läggs tidigt i planeringsprocessen. Det är en bra investering för ekonomi och hållbarhet. 


Infrastruktur – bra att skulden betas av

– Det är bra att regeringen satsar ytterligare resurser på järnvägsunderhållet. Sverige behöver jobba av den skuld som finns på underhållssidan. Samma behov finns på investeringssidan. En fungerande järnväg är centralt för Sverige, såväl ur samhällsekonomiskt perspektiv som ur hållbarhetssynpunkt, säger Anders Persson, näringspolitisk chef på Svenska Teknik&Designföretagen.

Skatter – höjda skatter på arbete skapar inga jobb
– Vår utgångspunkt är att arbete redan beskattas hårt i Sverige, därför är det olyckligt med de marginalskattehöjningar som regeringen sedan tidigare aviserat. Det slår direkt mot medarbetarna i våra medlemsföretag. Att ta bort sänkningen av arbetsgivaravgiften för unga höjer också skatten på arbete och skapar inte nya jobb, säger Magnus Höij.

Kontakt
Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen: 070-310 35 00
Anders Persson, näringspolitisk chef, Svenska Teknik&Designföretagen: 070-509 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera