Skip to main content

Steen & Ström är korad till världens bästa på miljö- och samhällsansvar i branschen!

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 17:16 CEST

Steen & Ström klättrade till toppen och klassificerades som det mest bärkraftiga köpcentrumföretaget i hela världen och utsågs till ”Global Sector Leader”!

I den årliga internationella GRESB-undersökningen nådde Steen & Ström ända upp till toppen, och klassificerades som både ”Global Sector Leader”, ”Regional Sector Leader” och ”Green Star 2014”. Detta innebär att Steen & Ström har nått visionen om att vara ledande inom miljö- och samhällsansvar i vår bransch.

Totalt 637 av världens största fastighetsägare, med tillsammans 56 000 fastigheter, deltar i den internationella benchmarkingen. Här rankas Steen & Ström som:

Nr 1 av 58 köpcentrumaktörer i Europa
Nr 1 av 115 köpcentrumaktörer i världen
Nr 2 av 326 fastighetsägare i Europa
Nr 4 av 637 fastighetsägare i världen

- De fina resultaten beror på att hela organisationen har arbetat målmedvetet med miljöfrågorna över tid. Miljhänsyn i köpcentrumdrift är väldigt viktigt. Det ger lägre energiförbrukning och driftkostnader som kommer hyresgästerna tillgodo. Implementeringen av ISO 14001 i hela organisationen innebär ett strukturerat miljöarbete som säkerställer fastigheternas långsiktiga värde. Vi har fokus på miljö i allt vi gör, och detta internationella erkännande är motiverande och vår vision är att upprätthålla den positionen, säger Christer Arnesson Property Director.

GRESB´s poäng visar att Steen & Ström är ledande inom köpcentrumbranschen för sin insats inom bärkraftighet. GRESB-undersökningen innehåller utvärdering av dessa sju miljöaspekter: Management, Policy & Disclosure, Risks & Opportunities, Monitoring, Performance indicators, Building certifications & benchmarking, Stakeholder engagement and New Construction & Major Renovations.

Steen & Ström har definierat specifika miljömässiga, sociala och värdeskapande målsättningar. Dessa mål omfattar långsiktiga mål på koncernnivå som är speciellt anpassat för alla 34 köpcentrum i företaget. Målen har valts för att tillmötesgå internationella, nationella och branschmässiga regler och för att uppfylla ambitionen för affektivitet och innovation. Målen är tydliga och kvantifierbara och handlar om:

  • Reducerad energiförbrukning med 20 %
  • 75 % återvinning av avfall senast 2016
  • Implementering av ISO 14001-miljöcertifiering av alla köpcentrum senast 2014
  • Förbereda för bättre trafiksituation med el-bilsparkering, cyklar och gångvägar samt bättre tillgång till kollektivtrafik
  • Certifiering av 80 % av de viktigaste tjänsteleverantörerna senast 2017
  • Utbildning och interninformation om hållbar köpcentrumdrift

GRESB Foundation har som mål att stimulera deltagarna till att uppnå best praxis inom bärkraftig beteende i fastighetsbranschen.

GRESB Quadrant modell:

  • Överst till höger ”Green Stars”
  • Överst till vänster ”Green Talk”
  • Nederst till höger ”Green Walk”
  • Nederst till vänster ”Green Starters”

Bifogat visas Steen & Ström placering i GRESB´s kartläggning som placerar deltagarna i 4 kategorier: ”Greens Starters”, ”Green Talk”, ”Green Walk”, ”Green Stars”.

För ytterligare information, se www.gresb.com och "2014 Gresb Report".
 

För mer information, var vänlig och kontakta

Christer Arnesson               Property Director              tel +46 8 508 99 912
Charles Larsson                 Marketing Director             tel +46 8 508 99 913

 

 

Steen & Ström Sverige AB är en del av Steen & Ström AS, Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Vi driver idag 34 köpcentrum i Norge, Danmark och Sverige med en sammanlagd årsomsättning på 32 miljarder kronor. I Sverige äger vi sex köpcentrum och har flera pågående ut- och nybyggnadsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy