Skip to main content

Steen & Ströms investering i Kristianstad är beviljad – första spadtaget tas 1 september!

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2012 07:00 CEST

Steen & Ström Sverige, som utvecklar Kristianstad Nya Galleria, har fått sin investeringsbegäran beviljad. Beslutet togs formellt i koncernens styrelse i mitten av juli. Gallerian är ett av de största byggprojekten i centrala Kristianstad och Steen & Ström har lagt stor vikt vid att integrera projektet i kommunens plan för stadsutvecklingen.

-          Genom att skapa utrymme för shopping, umgänge och trivsel kan vi stödja kommunens ambitioner att utveckla och bibehålla en levande stadskärna, säger Development Director Erik Lennhammar.

Ett gestaltningsråd med både politiker och tjänstemän inom kommunen har tillsammans med Steen & Ström diskuterat gallerians utformning och funktion i stadsmiljön för att på bästa sätt möta framtidens krav.

Steen & Ströms ambitioner att bygga de bästa mötesplatserna ställer krav på att följa samhällsutvecklingen och företaget lägger stora resurser på omvärldsanalys och framtidsforskning. Att också vara aktiva på marknaden med om- och tillbyggnader samt nyetableringar där kunskaperna kan omsättas i praktiken är viktigt för att behålla försprånget.

-          Det är glädjande att vi nu har ännu ett projekt i genomförandefas och dessutom befinner sig ytterligare ett antal projekt i förstudie- och idéfas, säger Wilner Anderson, Country Manager. 

Gallerian i Kristianstad kommer att byggas och öppnas i två etapper och första spadtaget sker den 1 september. Etapp ett som öppnar i oktober 2013 omfattar parkeringshus i fem våningar samt 7400kvm handel varav drygt hälften utgör dagligvaror. Etapp två med drygt 20 000kvm öppnar i oktober 2014.

Projekt Kristianstad Nya Galleria omfattar totalt ca 86 000 kvm och kommer med sina ca 28 000 kvm handel att innehålla ungefär 70 butiker. Förutom handel omfattar projektet cirka 150 bostäder och drygt 1 100 parkeringsplatser.  Investeringen beräknas till drygt en miljard kronor. Läs mer på www.kristianstadnyagalleria.se

 

För mer information, var vänlig kontakta 

Erik Lennhammar          Development Director          Tel +46 8 508 99 962
Wilner Anderson            Country Manager                 Tel +46 8 508 99 909

 

Steen & Ström är Skandinaviens ledande köpcentrumföretag. Vi äger och driver 42 köpcentrum och omsätter 39 miljarder kronor. I Sverige äger vi 10 köpcentrum och har fler ut- och nybyggnadsprojekt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy