Skip to main content

Resa med barnbarnen ny semesterfavorit

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 09:57 CEST

Att spendera tid med barnbarnen blir allt viktigare för mor- och farföräldrar idag, något som inte minst märks på svenskarnas semesterplaner. I år planerar två av tio barnfamiljer att resa tillsammans med mor/farföräldrarna och en viktig anledning är att skapa en närmare relation mellan de äldre och barnbarnen. För att möta den ökande efterfrågan för resande mellan generationerna satsar Stena Line nu på barnbarnsresor till Danmark i sommar.

I Stena Lines undersökning Resebarometern har man frågat 1 000 svenskar om deras resplaner under 2012. Undersökningen visar att totalt 18 procent av svenska barnfamiljer planerar en så kallad tregenerationsresa där mor/farföräldrar, barn och barnbarn reser tillsammans.

- Det ökade intresset bland familjer att resa flera generationer tillsammans märks tydligt bland våra resenärer. Likaså ser vi också en trend där mor- och farföräldrar på egen hand vill resa mer med sina barnbarn. Därför lanserar vi under sommaren vad vi kallar för barnbarnsresor med paket- och rabatterbjudanden till nöjesparker i Danmark, säger Mona Ulvåknippa på Stena Lines Danmarkslinje.

Enligt undersökningen är de största fördelarna med att ta med far- och morföräldrarna på semestern de minnen man får dela tillsammans och att kunna hjälpas åt med ansvar som exempelvis barnpassning (38 %). En annan viktigt fördel är att det är roligt för mor/farföräldrarna att få en närmare relation till barnbarnen (37 %) och att släkten får tid tillsammans utanför den stressiga vardagen (31 %).

Men lagom är bäst. På frågan hur länge en tregenerationsresa helst bör vara svarar en av fem barnfamiljer mellan tre till fem dagar. Lika många svarar att resan varar en vecka. Endast två procent svarar att semestern med mor- eller farföräldrarna varar mer än två veckor.

- Vi vet att många föräldrar har svårt att få semesterdagarna att räcka till under barnens långa sommarlov. Med våra nya barnbarnsresor erbjuder vi lägre priser under veckorna i början och slutet av sommaren. Vi hoppas därmed att fler barnbarn får ge sig ut på äventyr med sina favoritfar- och morföräldrar och fortsätta sommarlovet när föräldrarna måste återgår till arbetet, säger Mona Ulvåknippa.

För mer information om Stena Lines barnbarnsresor se www.stenaline.se
Stena Line, Göteborg, 14 maj 2012


För mer information och bilder, kontakta Jesper Waltersson, informationsansvarig Stena Line, tel 0704-85 85 32.

Bifogade filer

PDF-dokument