Skip to main content

Stenungsundshem kan betala tillbaka till kommunen

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 16:35 CET

Stenungsundshem värderar upp tidigare nedskrivna fastigheter. Detta medför ett resultat på 115 miljoner för år 2015 att jämföra med 19 miljoner år 2014.

I samband med ekonomisk kris och rekonstruktion 1994/1995, skrevs fastighetsvärden ner med drygt 188 miljoner kronor. Enligt lag ska en nedskrivning återföras om det inte längre finns skäl för den. Återföringen ska redovisas i resultaträkningen. En marknadsvärdering utförd 2015 visar att skäl saknas för att behålla nedskrivningen. Därför har kvarstående belopp av nedskrivningen, 118 miljoner kronor, återförts. Det återförda beloppet kommer att öka Stenungsundshems årliga avskrivningar med cirka 4 miljoner kronor under 30 år.

I samband rekonstruktionen 1995 tillförde Stenungsunds kommun 225 miljoner kronor till bolaget som villkorat aktieägartillskott. Kommunfullmäktige beslutade att återbetalning skulle ske i den takt som utdelningsbara medel uppkom i bolaget. År 2006 såldes Stenungs torg och bolaget återbetalade 45 miljoner kr. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att omvandla 85 miljoner kronor till ovillkorat aktieägartillskott, som inte skulle återbetalas. Kvarstående villkorat aktieägartillskott uppgick därmed till 95 miljoner kr.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsbolag begränsar möjligheten till vinstuttag till överskottet från föregående räkenskapsår. Lagen kräver också att beloppet används till bostadsförsörjningsåtgärder i kommunen. Årets resultat betyder att hela det kvarstående villkorade aktieägartillskottet kan återbetalas. I de ägardialoger som regelbundet genomförs mellan representanter från kommunstyrelsen och Stenungsundshem har från kommunen framförts önskemål att så ska ske. Det slutliga avgörandet kommer att tas av kommunfullmäktige.

En återbetalning innebär att Stenungsundshems soliditet, givet planerade byggprojekt, under de närmaste tre åren blir cirka 30 %. Denna nivå är väl över ägardirektivets minimum 20 %. En förutsättning för att genomföra återbetalningen är att Stenungsundshem tar upp ett lån på 95 miljoner kronor.

Styrelsens uppfattning är att en återbetalning av aktieägartillskottet inte hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, och inte heller att utföra nödvändiga investeringar.


Kontaktpersoner:
Hans Gillenius, styrelseordförande. Tel: 0705-35 75 33, hans.gillenius@gillenii.se
Carin Oleryd, vice ordförande. Tel: 0736-22 78 77, carin.oleryd@stenungsund.se

Stenungsundshem vill genom trivsel, dialog med hyresgästerna och ett varierat utbud av bostäder arbeta för att bli regionens bästa hyresvärd.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.