Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 08:45 CEST

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, har tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019. En kvalitetsutmärkelse för skolutveckling i en digital tid och som tilldelas skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan.

Digitalt kompetenta lärare utvecklar skolan: Lärare från hela landet nominerade till lärarpriset Guldäpplet

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2019 11:07 CEST

​Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet är avslutad. Priset delas ut till lärare som utvecklar skolan med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter. Och att digital kompetens skrivits in i de nya läroplanerna, även i förskolan, märks bland årets nomineringar av lärare från förskola till gymnasium, från hela landet

​Sex skolhuvudmän kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2019 13:38 CEST

Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter och skolan har en viktig roll att spela för att nå denna ambition. Det var regeringens budskap när den nationella digitaliseringsstrategin för skolan antogs i oktober 2017. Utmärkelsen Guldtrappan utdelas till skolhuvudmän som arbetar framgångsrikt och långsiktigt utifrån styrdokumenten för elevers goda kunskaper, digitala kompetens och personliga utveckling i skolan. 2019 blir fjärde året för initiativet, processen och utmärkelsen Guldtrappan.

Efter öppen nominering har Guldtrappans jury valt ut sex skolhuvudmän till kandidater till Guldtrappan 2019. Efter komplettering av information kommer dessa att presentera sin verksamhet för juryn och prövas mot de sju kriterier som fastställts för kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2019 kommer att ske på Framtidens lärande Väst 14-15 november i Trollhättan.

De utvalda kandidaterna är (i bokstavsordning):

 1. Alingsås kommun, kultur- och utbildningsförvaltning – gymnasieskola, och vuxenutbildning
 2. Luleå kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, förskola, grundskola och gymnasieskola
 3. Lärande i Sverige AB, grund- och gymnasieskola
 4. Malmö stad, grundskoleförvaltningen, årskurs F-9
 5. Skara kommun, barn- och utbildningsförvaltningen, förskola, grundskola och gymnasieskola
 6. Trollhättans stad, Trollhättan stads grundskolor, årskurs F-9

– Skolans digitalisering är en het fråga. I mars överlämnade SKL en handlingsplan (#skolDigiplan) om skolväsendets digitalisering till regeringen. Syftet är att ge huvudmännen förutsättningar att ta vara på möjligheterna med skolans digitalisering. Guldtrappans kandidater och pristagare kan simulera alla skolhuvudmän att bli ännu bättre, säger Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, Sverige Kommuner och Landsting.

– Genom utmärkelsen vill arrangerande parter ge huvudmän ökade möjligheter dela med sig av exempel, erfarenheter och lärdomar -- att lära av varandra, säger Peter Becker, ordförande i stiftelsen Yngve Lindbergs Minne, koordinator för arbetet med utmärkelsen.

Kontaktpersoner Guldtrappan

Peter Becker, ordförande juryn, Stiftelsen Yngve Lindbergs minne, peter.becker@diu.se,
mobil 070 710 4453
Peter Karlberg, Skolverket, peter.karlberg@skolverket.se, tfn 08 527 331 67
Tilsith Lacouture, Sveriges Kommuner och Landsting, tilsith.lacouture@skl.se, tfn 08 452 78 10
Arja Holmstedt Svensson, Yngve Lindbergs minne, arja@holmstedtkonsult.se, mobil 070 302 1019

För frågor, vänd er i första hand till Peter Becker

Kontaktpersoner hos skolhuvudmännen

Alingsås: Torbjörn Ott, lektor i tillämpad it, torbjorn.ott@alingsas.se,
telefon: 0322-616524
Luleå: Maarit Enbuske, skolchef, maarit.enbuske@skol.lulea.se,
telefon: 0920-453000
Lärande i Sverige AB: Ole Lidegran, CIO, ole@larande.se, telefon: 076-614 89 26
Malmö: Mats Johnsson, chef IT-enheten grundskoleförvaltningen,
Mats.johnsson@malmo.se, telefon: 0734-323075
Skara: Jonny Palmkvist, skolchef, Jonny.Palmkvist@skara.se, telefon: 0511-32517
Trollhättan: Ann-Sofie Karlsson, skolutvecklare, ann-sofie.karlsson@trollhattan.se,
telefon: 0520-49 63 12

Mer information och pressbilder på Guldtrappans webbplats: www.diu.se/guldtrappan

Guldtrappans sju bedömningskriterier

 1. Vision, strategi och planer för digital skolutveckling, förankrad i verksamheten, liksom i forskning och gällande styrdokument
 2. Infrastruktur (nät, system, plattformar, digitala enheter) som ger ett stabilt stöd till varierade och flexibla arbetssätt samt teknisk och pedagogisk support i verksamheten
 3. Tillgång till anpassningsbara och ändamålsenliga digitala lärresurser, liksom strukturer för egenproducerade och öppna resurser samt tillgång till skolbibliotek
 4. Strategiskt ledarskap på alla nivåer som utvecklar den pedagogiska verksamheten och ökar måluppfyllelsen
 5. Likvärdiga förutsättningar för alla barn och elever att använda digitala verktyg och att utveckla sin digitala kompetens.
 6. Digitalt förändringsarbete för att utveckla nya och innovativa pedagogiska arbetssätt och arbetsformer
 7. Strukturerad och kontinuerlig utveckling av pedagogers digitala kompetens, inte minst genom pedagogiskt erfarenhetsutbyte och andra kollegiala former.

Partners
Kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs minne vars partners är:
Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, Sveriges skolledarförbund, Skolchefsföreningen, Infomentor, Itslearning, stiftelsen DiU.

Initiativtagare är stiftelsen DiU och Sveriges Kommuner och Landsting. Samtliga partners medverkar i juryarbetet.

Efter öppen nominering har Guldtrappans jury valt ut sex skolhuvudmän till kandidater till Guldtrappan 2019. Guldtrappan är en kvalitetsutmärkelse för kommuner och skolhuvudmän som ligger i framkant när det gäller skolutveckling i en digital samtid. Utdelningen av utmärkelsen Guldtrappan 2019 kommer att ske på Framtidens lärande Väst 14-15 november i Trollhättan.

Läs vidare »

Lärarpriset Guldäpplet kliver in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 11:29 CEST

I höst flyttar prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg. Och Bokmässans deltagare och besökare kommer att få många tillfällen att se och höra årets Guldäpplepristagare, lärare som prisas för att de förnyar och utvecklar undervisningen.

Guldäpplet har i drygt tio år delats ut på Skolforum i Stockholm, men byter i år arena och stad till Bokmässan och Göteborg. Digital kompetens blir allt viktigare i hela samhället så också i skolan. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är både en pedagogisk möjlighet och en utmaning för lärarna. Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt.

– När digitalisering just nu tar stora steg i svensk skola är det betydelsefullt att skolans lärare och Guldäpplet tar tydlig plats på Bokmässan. Det placerar skolan och Guldäpplet där de hör hemma – mitt i kulturen. Med Guldäpplet blir den digitala kulturen och lärandet, uttrycken och arbetsformerna ännu mer synliga och belysta på Bokmässan, säger Peter Becker, Stiftelsen DIU, Guldäpplejuryns ordförande.

– Det är glädjande att Guldäpplet tar plats på Bokmässan, ett prestigefullt pris som lyfter skola och lärare. I diskussioner kring skolan och den kritik lärare får utstå blir det extra viktigt att lyfta de fantastiska insatser som görs, säger Frida Edman, mässansvarig Bokmässan

Guldäpplet som har delats ut sedan 2002 bygger på nomineringar från kollegor och skolledare i hela landet och speglar professionens beprövade erfarenhet. Nominerade och pristagare demonstrerar i praktiken hur undervisning och lärande kan utvecklas i skolan genom att ta tillvara de digitala möjligheterna.

Med 4 000 programpunkter och 2 000 författare och föreläsare erbjuder Bokmässan massor av ny kunskap för personal inom skola och utbildning. I seminarieprogrammet finns ett separat Skolspår, som består av ett antal seminarier ur det ordinarie programmet speciellt utvalda för personer som arbetar inom skola och utbildning

På Bokmässan, 26-29 september i Göteborg, kommer årets pristagare att dela med sig av sina erfarenheter. Guldäpplet medverkar i Skolspårsprogrammet liksom på övriga scener. Den 26 september tillkännages finalisterna, och fredagen den 27 september presenteras vinnaren på Biblioteks- och berättarscenen. Själva prisutdelningen sker i anslutning till Bokmässan under kvällen den 27 september.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är ett lärarstipendium som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB samt föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Priset består, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Nomineringen till Guldäpplet 2019 är öppen till och med den 1 juni.
Mer information om Guldäpplet : www.diu.se/guldapple

Om Bokmässan
Bokmässan i Göteborg pågår under 26–29 september 2019 och är Nordens största kulturevenemang. Seminarieprogrammet presenteras i Stockholm och Göteborg den 28 maj. Årets temasatsningar är Sydkorea, som är hedersgäst och temaland, Medievetenhet (MIK) samt Jämställdhet.

Skol- och utbildningsfrågor är och har alltid varit en viktig del av Bokmässan och har en tydlig hemvist med ett särskilt skolområde i utställningshallarna.

Mer information om Bokmässan: www.bokmassan.se

Pressbilder: Foton på Guldäpplet för fri användning i media, http://www2.diu.se/guldapple/pressbilder/guldapplet/

För mer information kontakta:
Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU och Guldäpplets jury, presskontakt Guldäpplet
peter.becker@diu.se
070 –710 44 53

Charlotta Parkås, presskontakt Bokmässan
chp@bokmassan.se
0736-60 69 61

I höst flyttar prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet in på Sveriges största lärarscen – Bokmässan i Göteborg. Och Bokmässans deltagare och besökare kommer att få många tillfällen att se och höra årets Guldäpplepristagare, lärare som prisas för att de förnyar och utvecklar undervisningen.

Läs vidare »

Amelie Wahlström, rektor från Karlstad, vinnare av Guldäpplejuryns särskilda pris

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 11:05 CEST

Juryn för Guldäpplet har utsett Amelie Wahlström, rektor i Karlstad till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Amelie Wahlström har visat prov på det ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför. Hon har, som rektor vid Vålbergsskolan till början av 2018, arbetat målmedvetet, långsiktigt och tålmodigt med sikte på digitaliseringens möjligheter för elevernas utveckling och stärkta resultat. Som drivande i kommunens IT-råd uppvisar hon en kombination av nyfikenhet, mod och tillit till kollegor och personal. Amelie Wahlström är en drivande kraft och en ledare som får digitalisering att hända i samspel med hela organisationen.

– Digital kompetens är en fråga om demokrati. Allt fler kontakter med myndigheter, banker och företag sker digitalt och den utvecklingen går bara snabbare. Trots det handlar dagens debatt om digitalisering i skolan till viss del fortfarande om varför och inte om hur. För att driva den nödvändiga förändring som behövs, är ledarskap och samverkan avgörande. Vi behöver kloka ledare som både är lyhörda och konsekventa, som har mod och vilja att skapa de förutsättningar som behövs. Amelie Wahlström är en sådan ledare, säger Per Arne Andersson, chef för Utbildning och Arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Genom att själv vara en digital förebild, involvera och inkludera lärare och kollegor har Amelie visat på det ledarskap som vi vet krävs för att lyckas i digitaliseringsprocesser. Utan att vika undan för svårigheter och utmaningar har Amelie Wahlström navigerat sin organisation och både utmanat, gett dem stöd och självförtroende för att få alla de förutsättningar som krävs för lyckad digitalisering på plats, säger Åke Grönlund, professor vid Örebro Universitet och medlem i juryn för Guldäpplet.

Prisutdelning

Lärarpriset Guldäpplet liksom Guldäpplejuryns särskilda pris 2018 delas ut vid en högtidlig ceremoni på Skolforum & Framtidens lärande, Stockholmsmässan, måndagen den 29 oktober kl. 11.00 på Södra scenen.

Prisutdelare är Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker, DIU, Guldäpplejuryns ordförande. Programvärd är Mark Levengood.

Juryn för Guldäpplet 2018, Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne

Peter Becker
ordförande

Mer information Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Foto:

Foto på årets särskilda pristagare för fri användning i media:

www.diu.se/guldapple/pressbilder/sarskilda-priset-2018

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande Yngve Lindbergs Minne och Guldäpplets jury

E-post: peter.becker@diu.se

Mobil: 070-710 44 53

Kontakt pristagare

Amelie Wahlström, rektor, Rudsskolan i Karlstad kommun
e-post: amelie.wahlstrom@karlstad.se

tel: 0730-940211

Om lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: 

• Lärarförbundet,

• Lärarnas Riksförbund

• Sveriges Kommuner och Landsting

• Specialpedagogiska skolmyndigheten

• Statens medieråd

• Gleerups Utbildning AB

• ILT Inläsningstjänst AB

• Netsmart AB

• Studentlitteratur AB

• samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Prisutdelningen sker på Skolforum & Framtidens lärande, 29 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Guldäpplets webbplats www.diu.se/guldapple/

Juryn för Guldäpplet har utsett Amelie Wahlström, rektor i Karlstad till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2018. Priset delas ut av stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners, till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Läs vidare »

Tre speciallärare finalister till lärarpriset Guldäpplet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 16:29 CEST

Guldäpplet är ett lärarstipendium, som årligen delas ut till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt,kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Guldäpplet utdelas av StiftelsenYngve Lindbergs Minne med partners.

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2018. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg av Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet, Sara Svanlund, vice ordförande Lärarnas Riksförbund och Jenny Edvardsson, lärare Kristianstad, tidigare Guldäpplepristagare och medlem i Guldäpplets jury.

Alla elever har rätt att ut­­vecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen för att utveckla varje elevs lärande och kunskaper är ett kraftfullt verktyg för att skapa förutsättningar för alla elever att utvecklas och nå bra resultat. Årets tre finalister har alla vidareutbildat sig till speciallärare och visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

– Årets tre finalister visar betydelsen av att våga vara påhittig i mötet med elevers olika behov. Det är ingen slump att lärare som ofta ställs inför utmaningar väljer digitala arbetssätt och verktyg. Ett specialpedagogiskt perspektiv ser möjligheter och utvecklar ett tillgängligt och likvärdigt lärande. För alla barn och elever!, säger Stefan Bonn, rådgivare och representant för Specialpedagogiska skolmyndigheten i Guldäpplets jury.

– Vi ser att många av de nominerade har berikat sin pedagogiska arsenal med en verktygslåda full med digitala verktyg, bland vilka man väljer med omsorg, med sikte på specifika förmågor och på att nå resultat. Årets tre finalister använder digital teknik på ett innovativt sätt för att ge alla sina elever, oavsett förutsättningar, möjlighet att lyckas i skolan. De visar hur digitalt kompetenta lärare kan vara drivande i att förnya undervisning och lärande och samtidigt bidra till utveckling av skolans kollegiala miljö, säger Peter Becker, juryns ordförande.

Till årets finalister till lärarpriset Guldäpplet har juryn utsett

• Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutvecklingoch förstelärare, Lejonströmsskolansgrundsärskola i Skellefteå. För att hon med stor förmåga och entusiasm realiserar styrdokumentens centrala innehåll och kunskapskrav med hjälp av IT, i elevgrupper som bjuder på pedagogiska utmaningar när det gäller att ha ett inkluderande förhållningssätt för optimal inlärning. Med hjälp av IT och programmering har Anna, både i svenska och slöjd, omsatt läroplanens intentioner för hur elever med hjälp av programmering utvecklar färdigheter i både problemlösning och kommunikation.

• Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar. För att han på ett exemplariskt sätt tagit användning av den digitala tekniken för att inom matematiken bygga upp plattformar för att kontinuerligt stötta alla elever i deras kunskapsutveckling, oavsett om det är elever som av olika anledningar befinner sig i svårigheter med matematiken, eller elever som befinner sig på en avancerad nivå. På ett nytänkande sätt kombinerar han arbetet i klassrummet med digitala ytor för stöd och undervisning, som till exempel räknestuga på Facebook..

• Maria Glawe, speciallärare, inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling, och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Föratt hontillsammans med sina elever ständigt utvecklar undervisningen och använder digital teknik på ett innovativt sätt för att skapa en engagerande och motiverande undervisning som bidrar till fördjupade kunskaper. Med hjälp av digitaliseringen tar Maria in omvärlden i klassrummet på ett naturligt sätt. Genom olika samarbetsprojekt inom och utanför skolans väggar lär sig eleverna att utforska världen utifrån ett kritiskt förhållningssätt och samarbeta med såväl varandra som med olika aktörer utanför skolan för att skapa verkliga lösningar för hållbar utveckling.

Den slutligavinnaren av Guldäpplet2018 liksom vinnaren av Guldäpplejuryns Särskilda Pris presenterasmåndagen den29oktoberkl 11.00 på Skolforum, Södra scenen, Stockholmsmässan iÄlvsjö.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups UtbildningAB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

Ijuryn medverkarde två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners,samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

MerinformationGuldäpplets webbplats:www.diu.se/guldapple

Pressbilder: http://www2.diu.se/guldapple/pressbilder/finalisterna-guldapplet-2018/ (fylls på under eftermiddagen 27 september)

Presskontakt:

PeterBecker, ordförande Stiftelsen DIUoch Guldäppletsjury

E-post:peter.becker@diu.se, tel:070 -710 44 53

Carina Näslundh, kommunikatör

e-post: carina@diu.se, tel:070-605 45 15

Kontaktuppgifter finalisterna:Anna Bergström, Lejonströmsskolansgrundsärskola i Skellefteå

e-post: anna.b.bergstrom@skelleftea.se, tel: 0706-918502

Daniel Nilsson, Stagneliusskolan i Kalmar

e-post: daniel.nilsson@ksgyf.se, tel: 0722-00 31 85

Maria Glawe, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg

e-post: maria.glawe@skola.trelleborg.se, tel: 0734-422834

Om lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Prisutdelningen sker på Skolforum & Framtidens lärande, 29 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö.

Guldäpplets webbplats www.diu.se/guldapple/

Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare har nominerats till lärarpriset Guldäpplet 2018. Bland dessa har juryn utsett årets finalister, som presenterades i dag på Bokmässan i Göteborg. Årets tre finalister har alla vidareutbildat sig till speciallärare och visar i sitt arbete hur skolans digitalisering kan bidra till att ge alla elever, oavsett förutsättningar möjligheter att lyckas.

Läs vidare »

Årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet: Lärarna som lyfter eleverna och deras digitala kompetens

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2018 11:38 CEST

Digital kompetens blir allt viktigare i skolan. Från i höst gäller reviderade läroplaner och kursplaner som innebär att alla elever ska bli digitalt kompetenta. Att integrera och använda sig av de digitala verktygen i undervisningen är både en pedagogisk möjlighet och en utmaning för lärarna. Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. På Skolforum & Framtidens lärande den 29 oktober koras årets pristagare. Nu publicerar vi alla nominerade!

Totalt har hundratalet lärare och förskollärare nominerats, från alla landsändar, till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet som delas ut årligen sedan 2002.

– Årets nominerade till Guldäpplet visar i praktiken hur undervisningen och lärande kan utvecklas i skolan genom att ta tillvara de digitala möjligheterna. Erfarenheterna från de nominerade är viktigare än någonsin nu i höst, när de nya styrdokumenten som betonar frågan om digital kompetens börjar gälla, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet,

Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB, samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Bland de nominerade utser juryn tre finalister som presenteras på Bokmässan i Göteborg den 27 september kl 14.30 på Lärarscenen i C-hallen. Den slutliga vinnaren presenteras måndagen den 29 oktober kl 11.00 på Skolforum & Framtidens Lärande, Stockholmsmässan i Älvsjö.

Listan med samtliga nominerade till Guldäpplet 2018: www.diu.se/guldapple

Pressbilder:

Foton på Guldäpplet för fri användning i media, http://www2.diu.se/guldapple/pressbilder/guldapplet/.

Presskontakt:

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury E-post: peter.becker@diu.se
Mobil: 070 –710 44 53

Om lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryns Särskilda Pris delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, ILT Inläsningstjänst AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta guld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland. Prisutdelningen sker på Skolforum & Framtidens lärande, 29 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. 

Lärarpriset Guldäpplet lyfter fram lärare som utvecklar skolan och pedagogiken med digitala verktyg och arbetssätt. Nu publiceras listan med årets nominerade. Totalt har hundratalet lärare och förskollärare nominerats till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet som delas ut årligen sedan 2002.

Läs vidare »

Stärkt digital kompetens i läroplanen: Nominerade till lärarpriset Guldäpplet visar vägen

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:51 CEST

Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet, som delas ut till lärare som utvecklar skolan med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, är avslutad.

– Årets nominerade visar i praktiken hur undervisningen och lärande kan utvecklas i skolan genom att ta tillvara de digitala möjligheterna. Just denna höst, när de nya styrdokumenten träder i kraft som betonar frågan om digital kompetens, är erfarenheterna från de nominerade till Guldäpplet ännu viktigare. Totalt har hundratalet lärare och förskollärare nominerats, från alla landsändar. Det speglar ett fantastiskt engagemang, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Guldäpplet är utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter.

Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Det blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender. Nu vidtar juryberedningen. En jury med de två senaste årens pristagare tillsammans med representanter för Guldäpplets partners och professor Åke Grönlund, Örebro universitet, utser pristagarna.

Namnen på de nominerade publiceras i slutet av augusti.

Finalisterna presenteras på Bokmässan i Göteborg, Lärarscenen, torsdagen den 27 september kl 14.30.

Priserna utdelas på Skolforum & Framtidens lärande, Stockholmsmässan, måndagen den 29 oktober kl 11.


Presskontakt:

Peter Becker, ordförande Stiftelsen DIU och Guldäpplets jury
E
-post: peter.becker@diu.se,

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Lärarpriset Guldäpplet

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som lyfter egna elever med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter och även inspirerar kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält.

Guldäpplejuryn delar även ut sitt Särskilda Pris till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur samt Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryarbetet medverkar företrädare för samtliga partners samt de pedagoger som fick utmärkelsen Guldäpplet 2016 och 2017.

Priset består, förutom av ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple med inläggning i äkta bladguld, blåst av mästarna vid Bergdala Studioglas i Småland.

Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple

Årets nominering till lärarpriset Guldäpplet, som delas ut till lärare som utvecklar skolan med tillvaratagande av digitaliseringens möjligheter, är avslutad. – Totalt har hundratalet lärare och förskollärare nominerats, från alla landsändar. Det speglar ett fantastiskt engagemang, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Läs vidare »

Nytt samarbete – Framtidens lärande och Skolforum skapar ny gemensam arena

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:51 CET

Två av skolvärldens största arrangemang – Skolforum och Framtidens lärande – skapar en ny gemensam mötesplats för svensk skola. Premiären blir i höst, den 29-30 oktober på Stockholmsmässan.

Skolforum är Nordens största mötesplats för skolan där lärare, skolledare, studenter, läromedelsförlag och beslutsfattare träffas. Bakom Skolforum står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel.

Framtidens lärande är en konferens om digitalisering i skolan och en mötesplats för att skapa en dialog mellan beslutsfattare, praktik, forskning och leverantörer. Konferensen har arrangerats sedan 2009 av stiftelsen DIU med partners.

– Sverige behöver en nationell skolscen, där hela den svenska skolvärlden samlas och diskuterar skolans utveckling, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU, Datorn i Utbildningen, och koordinator för Framtidens lärande.

De två mötesplatserna kompletterar varandra, konstaterar arrangörerna.

– Det här är en intressant kombination eftersom vi har olika målgrupper och erbjuder olika innehåll. Det blir ett komplement till Skolforums program med kompetensutveckling och inspiration för lärare, säger Sara Svanlund, 2:e vice ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande i Lärarförbundet, ser också fördelar med ett breddat evenemang.

Skolsverige har förändrats och Skolforum behöver därmed också förnya och bredda sig för att vara riktigt relevant för lärare och skolledare. Det förändrade landskapet handlar till exempel om den digitala utvecklingen samt den stora rekryteringsutmaningen till yrket. Där finns viktiga utmaningar att svara upp emot, säger Robert Fahlgren.

Alla deltagare vinner på skapandet av den nya mötesplatsen, enligt Rickard Vinde, VD för Svenska Läromedel.

Den nya arenan kombinerar delar av Skolforums undervisningsfokus med delar av det digitala djupet på Framtidens Lärande och det kommer att berika alla deltagare, säger Rickard Vinde.


För mer information kontakta:

Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU
E-post: peter.becker@diu.se
Mobil: 070-710 44 53

www.diu.se/framlar

Två av skolvärldens största arrangemang – Skolforum och Framtidens lärande – skapar en ny gemensam mötesplats för svensk skola. Premiären blir i höst, den 29-30 oktober på Stockholmsmässan. – Sverige behöver en nationell skolscen, där hela den svenska skolvärlden samlas och diskuterar skolans utveckling, säger Peter Becker, ordförande stiftelsen DIU.

Läs vidare »

ILT Inläsningstjänst ny partner i lärarpriset Guldäpplet

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 18:48 CET

Guldäpplet är ett stipendium för lärare som utvecklar undervisningen med stöd av IT, och ger alla elever likvärdiga förutsättningar i ett digitaliserat samhälle och arbetsliv. Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne med partners. Från årsskiftet blir ILT Inläsningstjänst ny partner. Därmed stärks Guldäpplets fokus på alla elevers tillgänglighet till de digitala resurserna och möjligheterna.

– När digitaliseringen mognar och tar fart i skolan, blir en välsorterad digital verktygslåda en nödvändig resurs. Vi ser hur Guldäpplets nominerade och pristagare blir drivande i lärarprofessionens digitala kunskapsbygge, säger Peter Becker, ordförande i Stiftelsen DIU och juryn för Guldäpplet. Och våra partners gör det möjligt att utveckla verksamheten. ILT Inläsningstjänst blir framöver ett bra tillskott.

– Som partner i Guldäpplet vill vi vara med och lyfta duktiga pedagoger som i sin tur genom nya metoder och ny teknik inspirerar andra lärare till att göra skillnad för eleverna ute i Sveriges skolor, säger Alexandra Blomberg, ILT Inläsningstjänst. Vårt utbud av smarta tjänster passar från förskolan till vuxenutbildning och bidrar till att ge alla elever likvärdiga förutsättningar att klara skolan.

ILT Inläsningstjänst blir partner från den 1 januari 2018. Övriga partners är Stiftelsen DIU, grundare och koordinator, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd, Gleerups Utbildning AB, Netsmart AB, Studentlitteratur AB och Tieto Sweden Healthcare and Welfare AB.

Guldäpplet är en professionsutmärkelse som bygger på nomineringar från hela landet och därefter jurybeslut. Två utmärkelser utdelas årligen, lärarpriset Guldäpplet och juryns särskilda pris. Juryn består av de två senaste årens Guldäpplepristagare, företrädare för samtliga partners samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Mer information, pressmeddelanden, video och foton kring nominerade och pristagare mm finns på Guldäpplets webbplats: www.diu.se/guldapple


Presskontakt
Peter Becker, ordförande i Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne och juryn för Guldäpplet, 
e-post: peter.becker@diu.se, tfn: 070-710 44 53

Alexandra Blomberg, marknads- och försäljningschef ILT Inläsningstjänst,
e-post: alexandra.blomberg@inlasningstjanst.se, tfn: 070-383 0062

Guldäpplet är ett lärarstipendium. Guldäpplet utdelas årligen till en eller flera lärare som förnyat lärandet med stöd av IT i egen undervisning och som inspirerat elever och kollegor i ett lokalt, kommunalt och gärna även nationellt verksamhetsfält. Från årsskiftet blir ILT Inläsningstjänst ny partner.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

14 Nov 09:00

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • ordförande Stiftelsen DIU/Datorn i Utbildningen
 • petyteddr.gnbekdckdgerhn@dqwiuas.szkema
 • 070-710 44 53

 • Presskontakt
 • Kommunikation
 • calxrioanacq@dhbiuuc.srleeg
 • 070-605 45 15

Om Stiftelsen DIU

Om stiftelsen DIU

Stiftelsen DIU är en obunden icke-kommersiell stiftelse som verkar för skolutveckling med stöd av digitaliseringens möjligheter; med initiativet, processen och kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan för skolhuvudmän och med lärarpriset Guldäpplet; med studieresor, seminarier och konferensen Framtidens lärande, alla i bred samverkan med partners.