Skip to main content

Camillas blogg: Olika förutsättningar – men samma slutsats

Blogginlägg   •   Jan 20, 2017 13:00 CET

Vi har landat med El Sistema Sverige i världens trettonde största ekonomi. Till ytan en fjärdedel så stort som Sverige men med en befolkning på 50 miljoner. Seoul, med 10 miljoner invånare är en av världens folkrikaste städer. Med denna stora arbetskraft har landet, trots råvarubrist, blivit ett globalt finans- och teknologicentrum, en av världens största textil- stål- och högteknologiska producenter med ett BNP-värde nära tre gånger så högt som Sveriges. Sydkorea har på ett par generationer förvandlats från fattig jordbruksnation till ett av Asiens rikaste länder. En brant stigande levnadsstandard skapar också utmaningar. Inkomstskillnaderna är stora och den höga konsumtionen skapar miljöproblem.

Varför bjuds vi in från El Sistema Sverige? För att de vill lära om det svenska välfärdssystemet som erbjuder alla barn både omsorg, utbildning, meningsfull fritid och som också är en förklaring till att den svenska El Sistema-verksamheten kunnat växa så snabbt. Sverige och Sydkorea startade El Sistema ungefär samtidigt, för fem-sex år sedan. I Korea finns 40 orkestrar med 40 dirigenter, 400 lärare för 2 400 barn. Den statliga satsningen med KACES (Korea Arts & Culture Education Service) som utförare vill nå ut i hela landet och arbetar systematiskt med fortbildning för att utveckla verksamheten.

El Sistema lika relevant där som här

Vi möts i många gemensamma frågor och slutsatser trots olika förutsättningar. Det är intressant att konstatera att det bärande syftet med El Sistema, att ge barn egna verktyg med musik och konst för att skapa sig ett bättre liv är lika relevant här som där. Strategin att med utbildning utjämna skillnader i samhället är lika viktig här som där. Vi ser betydelsen av att verka för andra värden i livet än att bara konsumera varor och tjänster – det är lika viktigt här som där.

I mötet med en annan kultur blir det tydligt varför El Sistema sprids om en löpeld i världen. Det finns ett antal värden i El Sistema som fungerar, och som många länder vill använda för att bygga en framtid för barnen. Orkestern och kören som arena är helt enkelt bra. Det känns hoppfullt i en värld där det också finns så starka motkrafter till demokrati och fredliga lösningar.

Demokratiska grundvalar intresserar

Kombinationen det svenska välfärdssystemet och El Sistemas kärnvärden innebär en kraftsamling. Med passion, energi och disciplin som ledord höjer Ron Davis Alvarez temperaturen från lagom ljummen till otroligt varm – med fokus, glädje, hundraprocentigt engagemang och med kärleken till musiken som nummer ett spränger han gränser. Om du älskar det du gör är sannolikheten stor att du kommer att lyckas, är Rons tes. Om barnen älskar musik vill de utvecklas och erövra högre mål i livet. Vägen till Mahlers 2:a är utstakad för El Sistema Korea.

För att kontextualisera vårt El Sistema utgår vi från vårt samhälle och vår kultur. Att El Sistema Sverige vilar på den svenska demokratins grundvalar är viktigt. Malin Clausson berättar om vår yttrandefrihet, den 250-åriga tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen, och hur den är bärande för hur vi kommunicerar i El Sistema. Vi talar också om att musikaliska kunskaper i sig ger barn empowerment och självförtroende att uttrycka sig i ett öppet samhällsklimat. Det skapar möjligen en del frågor. Offentlighetsprincipen?

Fokus på väsentligheterna

Här pågår gigantiska demonstrationer varje lördag på den stora paradgatan i Seoul, mot presidenten som anklagas för bland annat korruption. Demonstrationerna genomförs med levande ljus, fredligt men kraftfullt, demonstrerar ett mer och mer frustrerat folk. Och kulturarbetare berättar för oss om hur kultur som ifrågasätter får strypta resurser.

Vi frågar om problem kring våld och kriminalitet, om man kan röra sig fritt på gator och torg. Svaret är att det vi inte ser på gatorna här, det finns inte heller. Ingen kriminalitet, inget våld, ingen alkohol eller drogproblematik. Vi dricker vatten och te som den självklara måltidsdrycken, sitter på golvet och äter middag med kulturchefen i andrastaden Daegu. Med stor artighet, respekt och vördnad för varandras personer, med en lugn uppmärksamhet på väsentligheterna, blir det ett unikt möte. Vi äter en fantastisk måltid. Och möts i en gemensam strävan att våra nationer ska mötas igen genom El Sistema.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy